Markenhoven, Amsterdam

eigentijdse lifestyles


sleutel tot kleinsschalige bedrijvigheid

Markenhoven, Amsterdam

De bebouwing van de Valkenburgerstraat en de Rapenburgerstraat, de zogenoemde VaRa-strook, is de lang verbeide uitkomst van het proces van cityvorming in het oostelijk deel van de Amsterdamse binnenstad en het verzet daartegen. Een proces dat al in de negentiende eeuw op gang kwam en na de oorlog een enorme impact kreeg door de grootschalige sloop van huizen ten behoeve van de aanleg van het IJtunneltracé. De manier waarop de VaRa-strook weer bebouwd moest worden heeft de gemoederen decennia lang bezig gehouden.
In de loop van de jaren tachtig was de gemeente pas bereid om naar de wensen van de bewoners te luisteren. De buurt wilde op de lege vlakte die was ontstaan door de volledige afbraak van het gebied tussen de Valkenburgerstraat en de Rapenburgerstraat en het dempen van de Markengracht weer een woonbuurt met kleinschalige bedrijvigheid terugzien.

De opgave was om de gevelwanden aan de zeer drukke, doorgaande Valkenburgerstraat en de rustige Rapenburgerstraat in één blok onder te brengen.
Hier schoot de gemeentelijke Woonatlas te hulp waarin een hele waaier aan nieuwe, op eigentijdse lifestyles gebaseerde woningtypen werd geïntroduceerd.
In workshopverband werden in 1991 onder leiding van Hans van Beek door vijf gastarchitecten reeksen ‘stempels’ ontwikkeld die tientallen verschillende woningplattegronden bevatten. Als gevolg van herhaaldelijke aanpassingen door de gemeente van de verkeerskundige en stedenbouwkundige plannen voor het gebied konden pas in 1999 de bewoners het complex betrekken.

Aan de kant van de Valkenburgerstraat heeft de gevelwand de allure van een grootsteedse boulevard. Aan de Rapenburgerstraat is de gevelwand juist zeer beheerst en uitgebalanceerd. Het lange blok wordt onderbroken door een tweetal semi-openbare pleintjes en drie binnenhoven bestemd voor de bewoners. Dit zijn feeërieke, met waterpartijen en beplanting ingerichte plekken die voor de ogen van de voorbijgangers verborgen blijven.


Markenhoven in de media

-Bekkering, P., 'Dakpleinen met begroeiing. Parkeerdaken vormen groene binnenhoven', Stedebouw & Architectuur, 17 (2000) 3, p24-25
-Boekraad, C., 'VaRa-strook: de Woonatlas in dienst van een veelkleurige stadswand', Architectuur /Bouwen, nr 4 (1993) p43-46
-Boekraad, C., et al., Van VaRa-strook tot Markenhoven, Stedelijke oase in de binnenstad van Amsterdam, Rijswijk, 1999
-Koerts. A., Laan, D. van der, 'Eigentijdse compacte bouw in centrum van de stad', Cobouw, 01-03-2000
-Vries, M. de, 'Pal achter de filmacademie', Het Parool, 08-02-1999

 • Luuk Kramer
  straatbeeld
 • Luuk Kramer
  gevel
 • Luuk Kramer
  gevel
 • Luuk Kramer
  gevel
 • Luuk Kramer
  gevel
 • Luuk Kramer
  gevel
 • Luuk Kramer
  gevel
 • Luuk Kramer
  hoek
 • Luuk Kramer
  dakterassen
 • Luuk Kramer
  dakopbouw
 • Luuk Kramer
  gevel
 • Luuk Kramer
  binnenhof
 • Luuk Kramer
  plein
 • Luuk Kramer
  straat
 • Luuk Kramer
  droogloop
 • Luuk Kramer
  binnenhof met vijfer
 • Luuk Kramer
  binnengevel
 • Luuk Kramer
  balkonnen
 • Luuk Kramer
  binnentuin
 • Luuk Kramer
  binnentuin
 • Luuk Kramer
  binnentuin
 • Luuk Kramer
  dakterras
 • Hans van Beek
  luchtfoto
 • Leon Thier
  luchtfoto
 • Hans van Beek
  luchtfoto