Entrepot-West, Amsterdam

Carré over het water


transformatie haveneilanden tot woongebied

Entrepot-West, Amsterdam

Aan het eind van de jaren tachtig komen de plannen voor een volledige transformatie van de Amsterdamse Oostelijke Haveneilanden tot woongebied in een stroomversnelling. Het voortvarend uitgevoerde plan voor Entrepot-West is in feite een radicale correctie van het door de Gemeentelijke Dienst Ruimtelijke Ordening voorgestelde model van een reusachtig gesloten carré over het water.
Hoofdmoment van het door atelier PRO in een meervoudige opdracht geamendeerde plan is een dubbele overbrugging van het havenbekken. De ene brug is de Entrepotbrug, een golvende woonwand van zes lagen, die steunend op brugpijlers de haven oversteekt en op Cruquius weer voet aan land zet. De andere brug is een door bebouwing begeleide verkeersbrug in de J.C. van Eesterenlaan die de Oostelijke Eilanden ontsluit vanuit de Indische Buurt. ‘Het resultaat is een woongebouw met een lengte van een intercitytrein en de hoogte van een passagiersschip. Eindelijk is er een teken van wederzijdse erkenning tussen haven en spoor, die al een eeuw lang onverschillig voor elkaar bleven.’ (Friso Broeksma)

Langs de Cruquiusweg en Borneolaan staan, evenwijdig aan de haven, korte woonblokken als restanten van het ‘opgeloste’ carré van de Dienst Ruimtelijke Ordening. Aan weerszijden van het slingerende lint liggen urban villa’s paarsgewijs in hoven aan de kades. Een hoge, eveneens door atelier PRO ontworpen woontoren naast de verkeersbrug, de zogenaamde Watertoren Entrepot-West (1991-1997) pint het hele plan vast op de karakteristieke scheidingslijn van land en water. Bestaande oudere gebouwen, het Douanegebouw en de poort van het oude veemarktgebouw langs de Cruquiusweg, zijn in het plan opgenomen om de nieuwbouw aan het aanwezige patroon van de stad te hechten.

 

Prijzen en Nominaties

- Eervolle vermelding Betonprijs 1994

 

Entrepot-West in de media

Entrepot West Amsterdam als decor voor reclamespotje van een bank in 2020

- 'Een brug als fundament in de Amsterdamse haven: uniek project door samenwerking woning- en bruggenbouwer', Aannemer, (1992), p30-32
- 'Wohnüberbauung Entrepôt-West, Amsterdam',KS Neues, (1994), p36-44
- atelier PRO, 'Entrepot-West Housing', Process Architecture, nr 112 (1993), p66-69
- atelier PRO, 'Woningbouw in het Entrepot-gebied te Amsterdam', Bouw, nr 8 (1993), p27-31
- Broeksma, F., Architectuur in Nederland: jaarboek 1992-1993, (red. R. Brouwers), Amsterdam, 1993, p116-121
- Giersbergen, M. van, 'Entrepôt-West: woonenclave in oostelijk havengebied', Archis, nr 3 (1988), p2-3
-Grünhagen, H., 'Meervoudige studieopdracht brengt kwaliteit boven water', Woningraad, nr 6 (1992), p12-15
- Heuvel, W.J. van, 'Meervoudige studieopdracht Entrepot-West', Architectuur/Bouwen, 4 (1988) 3, p6-7
- Schaap, T., Bouwen aan het IJ: het Oostelijk Havengebied groeit uit tot een volwaardige woonwijk, Amsterdam, 1993

 

 • DRO-Vorm
  zicht vanaf de straat
 • DRO-Vorm
  zicht vanaf het water
 • Mick Palarczyk
  avondbeeld
 • atelier PRO
  zicht vanaf de straat
 • Hans van Beek
  luchtfoto
 • Hans van Beek
  luchtfoto
 • Peter de Ruig
  maquette