Clean Air Cities

Ontwerpend onderzoek


naar de mogelijkheden voor schonere steden

Clean Air Cities

Atelier PRO architekten en The Why Factory starten onderzoek Clean Air Cities.

Luchtvervuiling is in veel steden een groot milieu- en gezondheidsprobleem. Het is van vitaal belang dat we meer inspanningen leveren voor een schonere lucht. Naast het aanpakken van de bronnen, zoals autoverkeer en energiecentrales, zien wij kansen in de vormgeving van de bebouwde omgeving.

Daarom heeft atelier PRO architekten het initiatief genomen om in samenwerking met The Why Factory (TU Delft) te onderzoeken hoe architectuur en stedenbouw kunnen bijdragen aan een betere luchtkwaliteit.

Hoe kunnen we met de inrichting van onze steden de lucht verbeteren? Wat zijn de ruimtelijke effecten van architectonische ingrepen in (rand)stedelijke gebieden? Kunnen we ze zo ontwerpen dat we een gezondere omgeving maken?

Dit onderzoek is inhoudelijk en organisatorisch vooruitstrevend. Het biedt kansen voor de hedendaagse complexe ontwikkelprocessen. De resultaten zijn een inspiratie voor architecten en de bouw en maken beleidsmakers van gebiedsontwikkelingen wegwijs in de problematiek en mogelijke oplossingen. 
Het project is een interdisciplinaire samenwerking, bestaande uit partijen uit de ‘triple helix’ (overheid, onderzoeks- en bedrijfswereld) en wordt via crowdfunding gefinancierd door belanghebbenden, zoals producenten van bouwmaterialen, de zorgsector, gemeenten en steden.

Atelier PRO investeert als bevlogen en maatschappelijk betrokken architectenbureau samen met The Why Factory in dit onderzoek in een duurzame toekomstbestendige leefomgeving.

Wil je meer weten over het onderzoek en je mogelijkheden om een bijdrage te leveren?

Stuur dan een email naar Berit Piepgras .

Lees hieronder het onderzoeksvoorstel 'Clean Air Cities'.