Concernlocatie Politieacademie, Apeldoorn

Seminarie nu academie


winnaar Gulden Feniks 2011

Concernlocatie Politieacademie, Apeldoorn

Aan de hand van restauratie, renovatie en uitbreiding heeft atelier PRO  het voormalige rooms-katholieke kleinseminarie in Apeldoorn (1935) van architect Jan van Hardeveld omgevormd tot opleidingsinstituut voor de Politie. Met het vernieuwde ontwerp is veel respect getoond voor dit rijksmonument en voor het omliggende landschap. Zo heeft herstel van latere ingrepen de originele schoonheid grotendeels teruggebracht. Daarnaast hebben een nieuw programma en nieuwe eisen geleid tot transformatie en uitbreiding. Nieuwbouw is tegen het oude gebouw aan gerealiseerd en de parkeervoorziening geconcentreerd. Ondermeer door de sloop van latere bijgebouwen is het landschap hersteld.

Het Kleinseminarie vertoont kenmerken van de Delftse School. Het is traditioneel in verschijning, maar zakelijk van opzet, gebruikmakend van destijds vernieuwend constructie- en materiaalgebruik. Afhankelijk van het toenmalige programma is het karakter soms sober, solide en voornaam dan wel fris, licht, flexibel en neutraal. Tijdens de restauratie zijn kleuren en materialen weer teruggebracht tot die uit 1935 of zijn daarop geënt. Ook zijn de voormalige slaapzolders teruggebracht naar de oorspronkelijke hoogte van tien meter, wat fantastische lichte werkruimten heeft opgeleverd.


De nieuw toegevoegde bouwdelen zijn net als de oudbouw: solide, ruim en onderscheidend, maar licht en modern vormgegeven. Er is voornamelijk gebruik gemaakt van staal en glas. Het zijn als het ware satellieten van het oude hoofdvolume, zoals de oude facilitaire gebouwen dat ook waren. Toen rijzig en verticaal. Nu horizontaal en met lichte materialen.

Een sprekend voorbeeld van hoe architectuur uit twee tijdvakken elkaar versterkt is het Atrium. Door de oude binnenhof met krachtige vormgeving in glas en staal te overkappen, is een indrukwekkende binnenruimte ontstaan. De synergie tussen oud en nieuw heeft een representatieve plek opgeleverd voor Het Nieuwe Werken, leercentrum, mediatheek en ontmoeting; het nieuwe hart van de organisatie.

De oude entrees kunnen de nieuwe bezoekersstromen niet aan. Daarom is aan de noordzijde een nieuwe hoofdentree gerealiseerd. Hier kon zonder veel afbreuk aan het monumentale landschap ook in de grote parkeerbehoefte worden voorzien. Door sloop van het voormalige mannenhuis en vormgeving van het terrein is deze, vroeger wat rafelige achterkant, een zeer waardig entreegebied geworden. Zo konden ook de oude entrees in oude luister worden hersteld.

Door restauratie en verdunning van dichtgegroeide vegetatie verschijnt vanaf de Arnhemseweg de oude gevel weer als in 1935. En subtiel toont zich ook de nieuwe ingreep: de oude dame draagt een aureool, die van het nieuwe glazen Atriumdak.

Atelier PRO heeft naast de opdracht voor het ontwerpen van het exterieur ook de opdracht voor het ontwerp van het gehele interieur gedaan.


publicaties

Schooldomein Inspiratieboek 2010-2025 p254-259
Bouwen aan Monumenten #3 2010, p 8-33 + cover
Bouwwereld #12 2010 p 48 - 55
PI #5 2010, jaargang 21, p 8-12 + cover
Jaarboek Architectuur in Ned, 2010-11, p46-49, NAI uitgevers
De Stentor, november 2010, p36-37

 

 • Thea van den Heuvel
  luchtfoto
 • Thea van den Heuvel
  vieuw op entree
 • Thea van den Heuvel
  vieuw op entree
 • Thea van den Heuvel
  entreegebied
 • Thea van den Heuvel
  entreegebied
 • Thea van den Heuvel
  het Atrium
 • Thea van den Heuvel
  het Atrium
 • Thea van den Heuvel
  het glazen kap
 • Thea van den Heuvel
  het Atrium
 • Thea van den Heuvel
  het Atrium
 • Joris van Bekkekom
  opening door Haar Majesteit Koningin Beatrix
 • Thea van den Heuvel
  lounge
 • Thea van den Heuvel
  lounge
 • Thea van den Heuvel
  kapel
 • Thea van den Heuvel
  interieur kapel
 • Thea van den Heuvel
  interieur kapel
 • Thea van den Heuvel
  interieur kapel
 • Thea van den Heuvel
  interieur kapel
 • Thea van den Heuvel
  monumentale trappenhuis
 • Thea van den Heuvel
  voormalige sacristie
 • Thea van den Heuvel
  voormalige slaapzolder
 • atelier PRO
  terrein