Floriande-eiland, Hoofddorp

‘silo’ en ‘boerderij’


als karakteristieke woongebouwen

Floriande-eiland, Hoofddorp

Samen met Almere behoort de Haarlemmermeer tot de snelst groeiende stedelijke gebieden van Nederland. In het kader van de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra (Vinex) wordt ten westen van Hoofddorp in zeven jaar tijd een nieuwe woonwijk met 7.000 woningen uit de grond gestampt. Het plan voor Floriande voorziet langs de IJtocht in een zone met twaalf ‘eilanden’ waarvan atelier PRO het meest noordelijke heeft ontworpen.


Het bouwprogramma en de stedenbouwkundige randvoorwaarden van dit wooneiland zijn zodanig geformuleerd, dat er weinig andere mogelijkheden zijn dan het optimaliseren van de bekende Nederlandse rijtjesverkaveling. Het eiland is opgevat als een ‘akker’ die wordt ontsloten door een ‘lint’ dat toegang geeft tot verschillende ‘velden’ binnen de akker. Deze velden onderscheiden zich onderling door verkavelingrichting, openbare ruimte en woningtypen en worden van elkaar gescheiden door paden die samen met het lint de hoofdstructuur van het eiland vormen. Aan de uiteinden sluiten deze paden aan op de ruim gedimensioneerde, openbare oevers van het eiland die onder andere ruimte bieden aan speelvoorzieningen voor kinderen.

‘Silo’ en ‘boerderij’

Om in de akker met laagbouwwoningen spanning te creëren en meer ruimte te maken zijn rond het lint enkele 'Groszformen' gepland: kloeke karakteristieke woongebouwen van een grotere schaal, waarvoor atelier PRO de metaforen van ‘silo’ en ‘boerderij’ geïntroduceerd heeft. Deze plaatselijke bebouwingsconcentraties maakten het mogelijk om elders op het eiland door hagen omzoomde open ruimten (‘erven’ en ‘gaarden’) te realiseren.

 • Luuk Kramer
  exterieur
 • Luuk Kramer
  exterieur
 • Luuk Kramer
  9813 Floriande A 02 Luuk Kramer 200 dpi
 • Luuk Kramer
  exterieur
 • Luuk Kramer
  exterieur
 • Luuk Kramer
  exterieur
 • Luuk Kramer
  exterieur
 • Luuk Kramer
  exterieur
 • Luuk Kramer
  binnentuin
 • Luuk Kramer
  binnentuin
 • Luuk Kramer
  houten gevel
 • atelier PRO
  situatietekening