Brede School Waterrijk, Boskoop

Archetypische schuurvorm


met strakke details

Brede School Waterrijk, Boskoop


Aan de Boomgaard in Boskoop staat de nieuwe Brede School Waterrijk. De Immanuelschool en de Stichting Junis Kinderopvang zijn hier gevestigd. Eén van de bijzonderheden van deze school is de totstandkoming: met een enthousiast team van gebruikers, gemeente- en bestuursleden en ontwerpers is in zeer kort tijdsbestek een massastudie en een schetsontwerp gerealiseerd waarop aanbesteed is. Een zeer gedurfde aanpak voor een ambitieus project! Ook het vervolg ging snel; PRO werd eind 2013 door de geselecteerde bouwcombinatie betrokken voor de uitwerking van het ontwerp. De school is in juni 2015 in gebruik genomen.


Eenvoudige hoofdopzet, zorgvuldige details
Het ontwerp van PRO kenmerkt zich door een eenvoudige hoofdopzet; twee lange schuurvormige volumes met een dubbele knik en een opwippend dak. De schuine lijn zorgt voor een optische opdeling om in schaal op de omgeving aan te sluiten zonder dat het gebouw uiteenvalt. De archetypische schuurvorm krijgt extra nadruk doordat het dak en de gevel in één materiaal uit is gevoerd en op de koppen de contour door te laten steken. De basis mag in vorm en opzet relatief eenvoudig zijn, de uitwerking kent echter een zorgvuldige en strakke detaillering. Geen mastgoten bijvoorbeeld, maar verholen goten in de dakrand. Ook de geknikte lijnen, materiaalovergangen en ramen zijn strak gedetailleerd. De centrale hal heeft grote glaspuien met natuurlijke zonwering in de vorm van een overstek en balkon.

Licht en vriendelijkIn aansluiting op de stedenbouwkundige randvoorwaarden voor kleur- en materiaalgebruik en de ambities qua investerings- en exploitatielasten is als basismateriaal gekozen voor een stalen potdekselprofiel in een koele grijstint. Dit is gecombineerd met blond hout, om de kleurstelling vriendelijker en uitnodigend te maken. Verticale planken zijn in verschillende breedtes aangebracht, in open en gesloten structuren. Het resultaat is een lichte, rustige en natuurlijke gevel met veel verfijning, die prachtig combineert met de groene omgeving.Ook in het interieur komt het blonde hout terug: in de dakspanten en de vaste inrichting. De lichte vloer en fris witte wanden zijn gecombineerd met een eigentijds kleurenpalet dat aansluit op de huisstijl van Junis Kinderopvang en de wensen van het Immanuelteam.


Multifunctionele hal
Het hart van de Brede School is ruim van opzet en zeer multifunctioneel. De hal is licht en uitnodigend met een transparante gevel naar beide kanten. Bijzonderheden van de hal zijn onder meer:

 • de grote vide met daarin een brede trap met zitelementen
 • een podium voor dans en muzieklessen met verborgen opbergruimte voor handvaardigheid
 • een multifunctioneel kookmeubel tevens ontvangstbalie;- een ‘boekenbrug’: een 19m lange loopbrug voorzien van boekenkasten en mediaplekken;

Niet alleen de hal maar de gehele indeling is goed doordacht met de gebruikers. Zoals de plek van de teamkamer, de garderobeoplossing, de toiletverdeling en de leerpleinen met extra werkruimte voor groepjes leerlingen. De gebruikers zien multifunctionaliteit als meerwaarde en niet alles hoeft in een afgesloten lokaal. Dit geeft ook flexibiliteit en indelingsvrijheid voor de toekomst.


Boskoops groen
De thema's voor buiten zijn groen, natuurlijke materialen en ontdekken. Geen felle wipkippen, maar natuurlijke speelelementen, zoals een wilgentent en een klimboom en heel veel beplanting. Hoe kan het ook anders in een dorp dat bekend staat om z’n sierteelt. De locatie grenst aan een waterrijk gebied, maar de school is daar niet bang voor. ‘Als je geen kroos op je hoofd hebt, woon je niet in Boskoop’ is het motto. Dus geen enorm hoge hekken, maar een vriendelijke groene buffer met een lage barrière er in, en blij zijn dat je op deze groene plek met uitzicht en zon buiten kan spelen

Ook voorbij de grenzen van het schoolterrein worden de gebruikers betrokken in het proces; zo heeft de gemeente samen met school, kinderopvang en een verkeerskundige gekeken naar de veiligheid van het halen en brengen en de beste aantakking op de routing in de wijk. Hun invloed is duidelijk terug te zien in het eindresultaat!


Duurzaamheid en installatieprincipe
'Voorkomen is beter dan genezen' is het motto en 'zorg dat je zoveel mogelijk kan investeren in het onderwijs zelf'. Dus: eerst goed isoleren, veel daglicht binnen laten en warmte van de zon buiten houden. Pas daarna zoeken we naar installatietechnische oplossingen en duurzame opwekking. Boven in de nok, is een installatiezolder vrijgehouden. Deze ruimte takt aan op de ondergelegen gangzones en toiletten, waar de plafonds lager liggen dan in de lokalen. Hierdoor is er relatief weinig ruimteverlies en blijven leidingafstanden kort en kanaaldiameters beperkt. En ruimtelijk gezien blijven de gevelzones volledig vrij indeelbaar. Nu én in de toekomst, wanneer onderwijsvisies veranderen.

 

 • Luuk Kramer
  entree (fotografie Luuk Kramer)
 • Luuk Kramer
  exterieur (fotografie Luuk Kramer)
 • Luuk Kramer
  exterieur (fotografie Luuk Kramer)
 • Luuk Kramer
  exterieur (fotografie Luuk Kramer)
 • Luuk Kramer
  exterieur (fotografie Luuk Kramer)
 • Luuk Kramer
  exterieur (fotografie Luuk Kramer)
 • Luuk Kramer
  Hal (fotografie Luuk Kramer)
 • Luuk Kramer
  interieur (fotografie Luuk Kramer)
 • Luuk Kramer
  interieur (fotografie Luuk Kramer)
 • Luuk Kramer
  klaslokaal (fotografie Luuk Kramer)
 • Luuk Kramer
  interieur (fotografie Luuk Kramer)
 • Luuk Kramer
  interieur (fotografie Luuk Kramer)
 • Luuk Kramer
  Gymlokaal (fotografie Luuk Kramer)