Interieur Huis der Gemeente Overbetuwe

Het Nieuwe Werken


monastieke sfeer en natuurlijke materialen

Interieur Huis der Gemeente Overbetuwe

Op een nieuw stationsplein tussen nieuwe uitbreidingswijken en de oude dorpskern van Elst komt Het Huis der Gemeente te staan; een alzijdig gebouw met een aantal hoekverdraaiingen, gemetseld in een levendige leemkleurige steen. Verticale ramen tot op de vloer verfijnen de plastiek van de gevels en geven extra daglicht binnen. In het hart van het gebouw is een binnentuin in twee niveaus gemaakt met begroeide gevels rondom.  Medewerkers en bezoekers kunnen zo vanuit het hele gebouw genieten van een groen rustpunt in de versteende omgeving. Het interieur heeft een ingetogen, haast monastieke sfeer, met natuurlijke materialen geïnspireerd op de omgeving. Nadruk ligt op de dynamische ruimtevorm en de lichtinval. Moderne ambachtelijkheid in de detaillering, strakke tijdloze vormgeving en hier een daar een fris accent maken het geheel af en zorgen voor een afgestemde eenheid.

De lichte publiekshal is uitnodigend en representatief, met verschillende zitgelegenheden, spreekkamers, voorlichting en een aantal zalen. In het midden liggen de balies met groene patio's aan twee zijden. Aan de hal ligt ook het restaurant zodat het door personeel èn bezoekers gebruikt kan worden. Bij de inrichting is rekening gehouden  met verschillende privacyzones. De raadzaal ligt op een duidelijk zichtbare plek, als symbool voor democratie en openheid van zaken. Hij is multifunctioneel van opzet en sfeer, opdeelbaar en transparant. In de noordwesthoek wordt je door een grote vide met royale trap uitgenodigd om naar boven te gaan. Daar liggen de bestuursvleugel en het vergadercentrum, beiden slim opgezet qua logistiek en multifunctionaliteit dmv koppelbaarheid. Beveiligingsvoorzieningen zijn uit het zicht gehouden vanuit de behoefte aan een uitnodigende openheid.


In de beveiligde kantoorzone bevinden zich twee kernen met trappen, liften, sanitair en lockers. Daartussen is een verspringende vide gemaakt met mooie trappen die een zichtbare verticale verbinding legt tussen de vier kantoorlagen. Dit stimuleert het trapgebruik en geeft het gevoel dat collega’s uit andere teams dichter bij zitten. Wat op zijn beurt de flexibiliteit van het werkplekkengebruik en de onderlinge cohesie verhoogt. Een intelligent, nieuw constructieprincipe biedt extra vrijheid voor indelingswijzigingen op korte en lange termijn, en zelfs voor functiewisselingen.

Er is gekozen voor flexibel werken in een halfopen kantooromgeving met drie basiszones als vertrekpunt: communicatieplekken, concentratieplekken en administratieplekken. Binnen deze groepen bestaan verschillende invullingen zoals open flexplekken gegroepeerd per twee, vier of zes bureaus, gesloten werkplekken, formele overlegruimtes, informele zitnissen, keukentafels, individuele stilteruimtes voor tijdelijke of langdurige afzondering  en een grote fluisterzone waar de telefoons op trilstand staan.  Door de indeling en onderlinge werkafspraken kunnen op de grensvlakken ook hybride vormen ontstaan.  Ook hier is hoog ingezet op flexibiliteit. De grote overlegruimtes zijn zo ingericht dat ze ook gebruikt kunnen worden als afgesloten ruimte met vier volwaardige werkplekken, bijvoorbeeld voor het telefoonteam. En de vierpersoons overlegruimtes zijn weer uitwisselbaar met de eenpersoons stilteplekken Met variaties in het kleuren- en materialenpalet per soort activiteit en per locatie is de oriëntatie vergroot.

Door tussenkomst van een juridisch discussie tijdens de bestemmingsplanprocedure heeft het college van B&W afgezien van de uitvoering van een nieuw gemeentehuis. Het college beraadt zich over haar vervolgstappen.

 • atelier PRO
  entree noord
 • atelier PRO
  hal
 • atelier PRO
  restaurant
 • atelier PRO
  raadzaal
 • atelier PRO
  balie vergunningenruimte
 • atelier PRO
  commissiekamer
 • atelier PRO
  canyon
 • atelier PRO
  exterieur
 • atelier PRO
  begane grond
 • atelier PRO
  eerste verdieping
 • atelier PRO
  tweede verdieping
 • atelier PRO
  derde verdieping