Sporthal Brasserskade, Delft

Zien sporten


doet sporten

Sporthal Brasserskade, Delft

In samenwerking met adviesbureau OLCO heeft atelier PRO gewerkt aan een Design & Build opgave voor een nieuwe sporthal die gebruikt zal worden door studenten van de opleiding ‘Sport en Bewegen’ aan het ROC Mondriaan. Het ontwerpen van een uitdagende, educatieve sportomgeving is dan ook de kern voor de Sporthal Brasserskade.

Zicht op sport
Het complex is optimaal geschikt voor leerlingen en docenten om oefenende wijs lichamelijk onderwijs te geven. Een belangrijk thema in het gebouw is zicht op sport. Doordat leerlingen vanaf buiten en/of binnen in het gebouw andere leerlingen zien sporten ontstaat kruisbestuiving. Zicht op sport vormt een stimulans om zelf te gaan sporten: “Zien sporten doet sporten”.

Het gebouw biedt optimale condities qua klimaat, licht en lucht, maar biedt bovenal veel ruimte voor sportieve activiteiten. De hal nodigt uit om te gaan sporten, zowel binnen als buiten. Het is een ontmoetingsplek voor sport en bewegen. Sporten verbetert de sociale cohesie en maatschappelijke participatie tussen leerlingen. Sporten maakt dat leerlingen uitdagingen op elk ander gebied in hun leven durven aan te gaan en zorgt voor discipline om eigen doelen te bereiken.


CO2 Neutraal
De in de opgave gestelde wensen en kaders en de bijzondere locatie zijn vertaald in een architectonisch concept dat meerwaarde creëert voor de Mondriaan campus. Het sportgebouw straalt sportbeleving uit door zijn uitdagende vorm en door de geïntegreerde inbedding in de groene campus. Zien en Gezien worden, uitdaging en dynamiek zijn daarbij leidend, evenals de verbinding van sportbeleving binnen en buiten. Daarbij is ook een technische uitdaging gesteld: een functioneel gebouw dat bijdraagt aan een CO2 neutraal complex, efficiënt, transparant en functioneel is en dat aansluit op de doelstelling van Sporthal Brasserskade.


Onze inzending werd helaas niet geselecteerd.

 • atelier PRO
  2015-Mar-26_10-06-47PM-000_Cam_-_Exterieur_Sportveldzijde
 • atelier PRO
  2015-Mar-30_03-34-28PM-000_Cam_-_Interieur_Hal_Binnen
 • atelier PRO
  2015-Mar-30_12-48-02PM-000_Cam_-_Sportzaal_bij_gevel_(closeup)
 • atelier PRO
  2015-Mar-31_08-56-57AM-000_Cam_-_Interieur_vanuit_balie
 • atelier PRO
  installaties-vogelvlucht