Deal Ground & May Gurney, Norwich, United Kingdom

Internationale primeur


Overstromingsbestendige wijk in Groot-Brittannië

Deal Ground & May Gurney, Norwich, United Kingdom

Atelier PRO heeft als onderdeel van een internationaal team in de Britse stad Norwich een woonwijk ontworpen die deels onder water kan komen te staan, zonder overlast en schade te veroorzaken. In plaats van het water te weren, zoals gebruikelijk, wordt het gebruikt om de natuur te ontwikkelen en de wijk aantrekkelijker te maken. Vergelijkbare 'overstromingsbestendige' wijken zouden ook in Nederland ontwikkeld kunnen worden.

 

Woonwijk
Het 20 hectare grote project aan de rand van Norwich draagt de naam Deal Ground. Het voormalige industriegebied ligt al 20 jaar braak en wordt herontwikkeld tot woonwijk met circa 700 eengezinswoningen, appartementen en een klein winkelcentrum. Twee nieuwe bruggen over de rivieren de Yare en de Wensum zullen het gebied omsluiten. Deze waterlopen vormen een belangrijk uitgangspunt voor het ontwerp.

Delen van het gebied kunnen door de Yare en Wensum onderwater komen te staan, op sommige plekken met een kans van eens in de twintig jaar. In plaats van het water te weren wordt  het juist gebruikt om het gebied ecologisch aantrekkelijk te maken. Door in sommige delen de bodem te verlagen, krijgt het water zelfs meer ruimte. Daarentegen worden de delen waar de woningen zijn gepland, opgehoogd om ze juist voor overstromingen te behoeden. Het bestaande ecosysteem – het drasland oftewel de ‘marsh’ –  blijft zo behouden en wordt zelfs versterkt.


Groen-blauwe corridor
Door de rol van het water is het ontwerp zeer precies vormgegeven. De ontwerpers onderzochten voor diverse scenario’s de precieze waterniveaus, stromingsrichtingen en –snelheden, en hoe bewoners te allen tijde veilig hun huizen kunnen verlaten. De resultaten zijn in het ontwerp verwerkt, zodat vrijwel alle woningen zorgeloos kunnen uitkijken op de centraal gelegen groen-blauwe corridor.

 

Duurzame oplosingen
Naast ecologische oplossingen, biedt Deal Ground ook duurzame oplossingen. De auto blijft door een aantal slimme parkeeroplossingen zoveel mogelijk buiten beeld. Het gebruik van de fiets en het openbaar vervoer worden gestimuleerd. Een nabijgelegen elektriciteitsstation levert hernieuwbare warmte en energie.

Ook voor Nederland zien wij mogelijkheden. “De belangrijkste les is om zaken die op het eerste gezicht een beperking lijken, juist als kans te benutten."

De kosten voor het project zijn geraamd op 110 miljoen pond. Zodra de 'Outline Planning Application' (bestemmingsplan) is goedgekeurd, kan naar verwachting in 2014 worden begonnen met de aanleg van de nieuwe woonwijk.

publicaties

AWM#41, april 2011, p63
Blauwe Kamer#5, okt 2011, p66
Cobouw, april 2011, p12

 • atelier PRO
  Situatie zonder water
 • atelier PRO
  Situatie met water
 • atelier PRO
  Vogelvlucht
 • atelier PRO
  Vogelvlucht Noord
 • atelier PRO
  View
 • Dealground 's nachts
 • atelier PRO
  View with water
 • atelier PRO
  Dealground zicht
 • atelier PRO
  Wonen in het groen
 • atelier PRO
  Tijdens vloed
 • atelier PRO
  Woonwijk zonder vloed
 • atelier PRO
  Woonwijk beetje vloed
 • atelier PRO
  Woonwijk met vloed
 • atelier PRO
  Straatbeeld nieuw