Montessorischolen Valkenbos, Den Haag

Unieke wissellokalen


slim omgaan met flexibel schoolprogramma

Montessorischolen Valkenbos, Den Haag

In de begin 19-eeuwse uitbreidingswijk Bomen- en Bloemenbuurt te Den Haag, ontwierp atelier PRO een nieuw onderkomen voor de Openbare en de Christelijke Montessorischool. Het bestaande schoolprogramma is aangevuld met een kinderdagopvang, buitenschoolse opvang BSO (ca 1000 m²)en gymzaal met speciale avondingang voor algemeen gebruik voor de buurtbewoners.

Het gebouw huisvest de Christelijke en de Openbare Montessorischool en overige faciliteiten op een unieke wijze. In dit nieuwe en eigentijdse gebouw is een veel verdergaande samenwerking mogelijk dan hiervoor de maatstaaf was. Ook laat de structuur toekomstig andersoortig gebruik toe. De unieke wissellokalen spelen hierin een grote rol. Door deze flexibele en multifunctionele lokalen kunnen de individuele scholen compacter worden en tegelijkertijd zijn de klaslokalen en gangen flexibeler te bereiken dan gebruikelijk is. De lokalen kunnen tevens door de BSO gebruikt worden. Het uitwisselen van dergelijke lokalen maakt het mogelijk het gebouw optimaal te benutten gedurende de dag en heeft daarom een positieve invloed op de bezettingsgraad.

Het gebouw kenmerkt zich door een heldere structuur. De lokalen liggen aan beide zijden aan de straat met in het midden tussen de scholen de gemeenschappelijke voorzieningen; twee speellokalen, handvaardigheidlokaal, muzieklokaal en mediatheek. De zes lokalen tbv de buitenschoolse opvang zijn echter door het gebouw verspreid. Het kinderdagverblijf deelt de entree met de Openbare Montessori School, maar de 0-4 jarigen hebben wel hun eigen honk.

De Cederstraat en de Abeelstraat werken de geborgenheid en veiligheid voor de schoolkinderen niet in de hand. Het zijn relatief smalle verbindingsstraten met overwegend 3-laagse portiekwoningen. De smalle straten zijn ingericht voor eenrichtingsverkeer met tweezijdig parkeren. De parkeerdruk is hoog en geparkeerde auto’s bepalen het straatbeeld. Om een kindvriendelijke omgeving te garanderen, is er gekozen voor het volgen van de bestaande footprint van de school waardoor de oorspronkelijk terugliggende positie van de Openbare Montessorischool aan de Cederstraat gehandhaafd bleef. Het grote speelterrein dat hierdoor ontstond biedt ruimte, en de monumentale bomen konden zo ook op de locatie behouden blijven. Aan de Abeelstraat is het voormalige volume dat over de volledige breedte in de gevellijn stond, deels teruggelegd. Op deze wijze is er ook hier voor de Christelijke Montessori School een speelhof ontstaan dat aan drie zijden besloten ligt en kreeg de Abeelstraat licht en lucht.

De gevels van het schoolgebouw kaderen de schoolpleinen af en sluiten aan op de bestaande bebouwing. In de gevels is de pandjes-structuur van de belending herkenbaar; per groepsruimte is er één grote opening. De grote puien in de gevel bestaan uit brons geanodiseerde kozijnen en grote witte panelen. Op de begane grond zijn de entrees geaccentueerd door wit gestucte volumes.

Kijk hier naar het filmpje van Sander Bokkinga kunstenaar van de 2 (opberg)sculpturen.

Ontwerp schoolplein door Oase Stedenbouw en landschap
The guardian over Haagse initiatieven in de buitenruimte

 • Dirk Verwoerd
  exterieur
 • Dirk Verwoerd
  exterieur
 • Dirk Verwoerd
  exterieur
 • Dirk Verwoerd
  exterieur
 • Dirk Verwoerd
  exterieur
 • Dirk Verwoerd
  exterieur
 • Dirk Verwoerd
  exterieur
 • Dirk Verwoerd
  exterieur
 • Dirk Verwoerd
  interieur
 • Dirk Verwoerd
  interieur
 • Dirk Verwoerd
  interieur
 • Dirk Verwoerd
  interieur
 • Dirk Verwoerd
  interieur
 • Dirk Verwoerd
  interieur
 • Dirk Verwoerd
  interieur
 • Dirk Verwoerd
  bso
 • Dirk Verwoerd
  ingang