Liseo Boneriano, Scholengemeenschap Bonaire

Een elegant


nieuw ensemble

Liseo Boneriano, Scholengemeenschap Bonaire

Het Liseo Boneriano op het Caraïbische eiland Bonaire is een middelbare school met een MAVO, HAVO en VWO. Een deel van de school was ondergebracht in een gebouw aan de Kaya Amsterdam in Kralendijk. Het aantal leerlingen is de laatste jaren flink toegenomen waardoor behoefte ontstond aan uitbreiding op deze locatie. Het team atelier PRO architekten en Jacobs architekten ontwierp een uitbreiding waar nu ook de onderbouw en bovenbouw les kunnen krijgen.


Het belangrijkste kenmerk van toevoeging van de nieuwbouw is het ontstaan van een elegant samenhangend ensemble, met veel aandacht voor de ruimte buiten. De buitenruimte is publiek domein geworden met een belangrijke ontmoetingsfunctie en een nieuw toegevoegde onderwijsfunctie.

Via vernacular architecture is geanticipeerd op de klimaatomstandigheden.

Bestaande situatie

Eenheid in het gebouwenensemble
Voor de nieuwe bouwdelen kozen de architecten voor dezelfde kloeke en basale vormtaal van de oorspronkelijke bebouwing, die ze verrijkten met lokale architectuurdetails en kleuren. Dit leidde tot de oplossing om samenhang te creëren tussen oud en nieuw; bestaand en nieuw vloeien samen tot één geheel, precies in lijn met de doelstelling één identiteit te creëren voor de drie schooltypen.


 

Houd zon buiten, laat wind binnen
Typerend voor de lokale architectuur zijn de royale overdekte buitenruimte en overstekken. Die werpen schaduwen over de gevel en de ruimte buiten waardoor deze als onderwijsruimte gebruikt kan worden. Ook typerend zijn de geprononceerde raamkaders met diepe neggen om zonnestralen buiten te houden. Kenmerkend is ook het open Bonairiaanse metselwerk waar de wind vrijelijk doorheen blaast, maar de zon buiten houdt.

 

 

 

Wind oriëntatie
De nieuwe bouwdelen zijn net zoals het bestaande gebouw ontworpen als twee langwerpige blokken. Deze zijn oost-west op de wind georiënteerd. Een bouwdeel in het verlengde van het bestaande, de andere parallel daaraan. De ruimte tussen de nieuwe bouwdelen werd overdekt voor de schaduw. Aan de binnenzijde zitten de galerijen, net zoals bij de bestaande bouwdelen. Hier bij de galerijen en onder het dak werden de felle kleuraccenten aangebracht. De buitenzijde van de bouwdelen zijn voorzien van aardetinten.Aula en schoolplein in de buitenlucht

In de Caraïben is het gebruikelijk om de verkeerscirculatieruimte in de buitenlucht te situeren, in de schaduw en door de zeewind gekoeld. Centrale aula en schoolplein zijn samengetrokken tot een overdekte ruimte, buiten tussen de bouwdelen, in de schaduw van de overkapping en gekoeld van de zeewind. Hier kunnen leerlingen en personeel buiten werken. Informeel ontmoeten krijgt letterlijk een eigen en specifiek Caraïbische sfeer.

Couleur locale
De constant waaiende zeewind en schaduw zorgen voor verkoeling op dit zonnige eiland. Bij het nieuwbouwontwerp is rekening gehouden met deze typisch lokale klimaatelementen. Maar nog meer haalden de architecten inspiratie uit de kleuren van gebouwen en het landschap op Bonaire, een aangename afwisseling tussen aardse tinten en felle accentkleuren. De middelbare school kreeg aan de binnenzijde een festijn aan kleuren met warme gele en oranje tinten, koele blauwe kleuren. Hierdoor is er samenhang en eenheid gebracht tussen het bestaande gebouw en de nieuwe bouwdelen. Zo kreeg deze middelbare school een uitgesproken eigenheid. Koel en Caraïbisch.

 

Informeel ontmoeten
Er is een scherp contrast ontstaan tussen de cunucu, het kale hete landschap begroeid met afstandelijke ruwe cactus aan de buitenzijde van de school en de kleurrijke binnenzijde ervan. Die is als een tropische vrucht, ruw en hard van buiten en aantrekkelijk van binnen. Binnen kwam er een nieuw publiek domein, een interactiezone waar leerlingen en docenten elkaar in een andere sfeer ontmoeten, informeel en buiten de klas.

 

Perspectiefwerking
De nieuwe bouwdelen kregen net zoals de bestaande bouwdelen een kleine verdraaiing mee zodat een perspectiefwerking ontstaat van deze taps toelopende binnenruimten. Naar één kant toe lijkt de ruimte korter, terwijl naar de andere kant toe de ruimte langer lijkt.


Verbeterde logistiek en sociale veiligheid

Om de logistiek binnen het gebouw en de aansluiting met buiten te verbeteren is er een nieuwe entree gemaakt precies tussen het oude en nieuwe deel in. De theorielokalen en het leercentrum zijn in het noordelijk bouwdeel gesitueerd. De andere schoolonderdelen zijn in het zuidelijk bouwdeel in het centrum, gesitueerd. Hier bevinden zich ook het docentencluster en de administratie. Dit maakt continu toezicht op het totale overkapte schoolplein mogelijk wat bijdraagt aan de veiligheid

 

Rond de gebouwen is ruimte om in de toekomst sportvelden te realiseren. Door de nieuwe logistiek ervaar je de eenheid van het gebouwenensemble sterk. Er is een plek ontstaan die het informeel ontmoeten stimuleert in een aantrekkelijk publiek domein voor de jeugd van Bonaire.

 

  • Het overdekte schoolplein (foto Marcel van der Hoek, Apix Photography Bonaire)
  • Verbinding tussen oudbouw en nieuwbouw (foto Marcel van der Hoek, Apix Photography Bonaire)
  • Portiertsloge bij de entree (foto Marcel van der Hoek, Apix Photography Bonaire)
  • De overdekte galerij beschermt tegen hevige regens (foto Marcel van der Hoek, Apix Photography Bonaire)
  • Binnenhof (foto Marcel van der Hoek, Apix Photography Bonaire)
  • Entreegevel aan zuidkant (foto Marcel van der Hoek, Apix Photography Bonaire)
  • Gevel aan de noordzijde (foto Marcel van der Hoek, Apix Photography Bonaire)
  • Begane grond
  • Eerste verdieping
  • Situatie