Stad als school, school als stad

Interactie (v)mbo


en de stad

Stad als school, school als stad

De stad ontleent zijn bestaansrecht aan de ontmoeting. En dat geldt in toenemende mate ook voor de school. De ontwikkelingen in het beroepsonderwijs vragen om een open onderwijsomgeving.

Het Stimuleringsfonds en onderzoeksprojecten in het onderwijs   
Het Stimuleringsfonds voor de creatieve industrie is een belangrijke aanjager geweest in dertien onderzoeksprojecten op het gebied van onderwijs. Atelier PRO is blij met de aandacht voor die onderzoeken op de Dutch Design Week. Een van die onderzoeken is ‘Stad als school | School als stad’. Daaraan werkten Pascale Leistra en Dorte Kristensen van atelier PRO samen met Matthijs de Boer Stedenbouw. 
 

Onderzoek: Stad als school, school als stad  
De stad ontleent zijn bestaansrecht aan de ontmoeting. En dat geldt in toenemende mate ook voor de school. De ontwikkelingen in het beroepsonderwijs vragen om een open onderwijsomgeving.

Het eenrichtingverkeer van het abstracte, buiten de echte wereld geplaatste klassikale onderwijs maakt plaats voor onderwijsvormen gebaseerd op integratie met het toekomstige werkveld van de studenten midden in de echte wereld. De mogelijkheden van de moderne communicatiemedia die onderwijs op afstand mogelijk maken en alle denkbare informatie op elke plek op de wereld beschikbaar maken spelen daarbij een rol. Evenals de revival van kleinschalige hoogwaardige maakindustrie in de steden, die leerplekken op locatie aanbiedt zoals dat ook gebeurde in het gildensysteem. De gedachte dat daarmee het belang van de school als gebouw afneemt of zelfs verdwijnt is te simpel. De school zoekt de stad steeds meer op door naar buiten te gaan, maar de school kan de stad ook naar binnen halen. 

Meer informatie vind je op de site van mdbs.nl 


publicaties

Schooldomein nr 4 pag 14-15