Universitair Centrum Psychiatrie UMCG, Groningen

Zonlicht, oriëntatie


en schaalsprong naar de omgeving

Universitair Centrum Psychiatrie UMCG, Groningen

De realisatie van de nieuwe huisvesting voor het Universitair Centrum Psychiatrie is aanstaande! Een zorgvuldig ontworpen gebouw, door atelier PRO en Vakwerk, dat ruimte kan bieden voor alle belanghebbenden: patiënten, medewerkers, bezoekers, het UMCG, onderzoekers en studenten. Het gezamenlijke belang is een zo veilig mogelijke omgeving te realiseren, waar verbinding met de maatschappij het centrale thema is.

Na een intensieve en inspirerende competitieperiode heeft team Atelier PRO + Vakwerk architecten de Europese aanbesteding gewonnen voor het ontwerpen van een nieuw centrum voor psychiatrie UCP van het UMCG in Groningen. De nieuwbouw vervangt de bestaande huisvesting uit de jaren zestig en is onderdeel van een vernieuwingsoperatie op het terrein van het Universitair Medisch Centrum.

Het UCP wil mensen met een psychiatrische aandoening de beste psychiatrische diagnostiek en behandeling bieden. Daarbij speelt wetenschappelijk onderzoek een belangrijke rol. De nieuwbouw moet de kerntaken en de ambitie van het UCP ondersteunen: leidend hierin is het verbeteren van de prognose van mensen met psychiatrische aandoeningen, door kennisontwikkeling en klinische toepassing hand in hand te laten gaan.

Patiënt en zorgverlener centraal
In het gebouw worden patiëntenzorg, onderzoek en onderwijsfuncties gefaciliteerd. Het ontwerp ondersteunt daarnaast maximaal zorg- en onderzoeksprocessen. De patiënt én de zorgverlener staan hierin centraal. In een zo veilig mogelijke omgeving is de verbinding met de maatschappij een belangrijk thema.


Zonlicht
Leidraad bij het ontwerpen is de oriëntatie op de zon geweest in combinatie met een hoffelijke schaalsprong naar de omgeving. Daglicht is voor patiënten met een psychiatrische aandoening een zeer belangrijk onderdeel voor het creëren van een healing environment. Alle patiëntenkamers zijn gericht op de ochtendzon terwijl de huiskamers en de daktuinen juist middagzon krijgen. De daktuinen zijn centraal op de eerste verdieping gepositioneerd, boven op de therapieruimtes van de begane grond, en zijn voor alle patiënten toegankelijk. In het gebouw naast het Centraal Medisch Complex van het UMCG bevinden zich alle polifuncties.

Toekomst- en aardbevingbestendig
De opzet van het ca. 15.500m2 grote complex is zodanig dat functieveranderingen in de toekomst eenvoudig inpasbaar zijn. Een tunnel en een luchtbrug verbinden het UCP met het hoofdcomplex van het UMCG. Bij het ontwerp wordt rekening gehouden met de aardbevingsbestendigheid van de constructie en flexibiliteit en uitbreidbaarheid van de installaties.

Publicaties

skipr UMC start met nieuwbouw Universitair Centrum Psychiatrie
OOG Omroep Organisatie Groningen Niewbouw Universitair Centrum Psychiatrie van start
Architectenweb Eerste paal Universitair Centrum Psychiatrie Groningen geslagen
Architectenweb Atelier PRO +Vakwerk ontwerpen Universitair Centrum Psychiatrie
ArchitectuurNL Atelier PRO +Vakwerk ontwerpt Universitair Centrum Psychiatrie 
OOG Omroep Organisatie Groningen UMCG krijgt aardbevingsbestendigeafdeling psychiatrie.

 

  • Vogelvlucht
  • PRO+Vakwerk
    Een duidelijke en vriendelijke entree
  • PRO+Vakwerk
    Entree hal
  • PRO+Vakwerk
    Fijn wakker worden met ochtendlicht