Natuurinclusief Bouwen in Den Haag

Natuurinclusief Bouwen in Den Haag

De gemeente Den Haag is van plan om tot 2040 100.000 nieuwe inwoners te gaan huisvesten. De uitdaging is om een gezonde balans te vinden in het verdichten, ver­groenen en verduurzamen van deze enorme bouwopgave.

In deze context heeft atelier PRO in opdracht van de gemeente Den Haag een hypothetisch ontwerp gemaakt op een complexe plek in de stad; het Beatrixkwartier. Op het kruispunt van de Prinses Beatrixlaan en de Jan Pietersz. Coenstraat is de gekozen locatie ingeklemd tussen een aantal hoge gebouwen.


Het ontwerp gaat uit van een holistische aanpak van een duurzame inzet van programmering om de lokale biodiver­siteit te vergroten. Deze programmering is direct gekoppeld aan de nota “Haagse hoogbouw: Eyeline en Skyline” waar diverse typologieën worden omschreven die direct gerela­teerd zijn aan de bouwhoogte en volume. Een stapeling van deze volumes zorgt voor een dakland­schap waar ook diverse biotopen kunnen ontstaan afhanke­lijk van de hoogte.

Het daklandschap vormt een cascade wat resulteert in een circulair watersysteem waarin hemelwater wordt vertraagd, vastgehouden en eventueel wordt hergebruikt voor bijvoorbeeld irrigatie van de flora in en om het gebouw. Ook zal het daklandschap zorgen voor reductie van hitte via intensieve en extensieve groendaken.

De verticale biodiversiteit ontstaat met de verschillende bio­topen op verschillende niveaus:

  • Vanaf maaiveld niveau tot aan 18 meter hoogte wordt een entreetuin en rijk daktuinenlandschap aangelegd voor de vlinders, bijen en kleine vogels als de huismus.
  • Op 28 meter hoogte wordt een intensief begroeide collectieve tuin aangelegd met inheemse struiken waar vogels en insecten kunnen nestelen.
  • Tussen 46 en 62 meter hoogte zullen de daktuinen exten­sief begroeid worden.
  • De hoogste daktuin op 98 meter hoogte zal vooral een extensieve daktuin worden met sedum en minimale beplanting. De roofdieren als de slechtvalk krijgen hier hun habitat.

Om de maatregelen zoveel mogelijk te integreren in het ontwerp is er gekozen voor een aantal prefab oplossingen, waarbij nestkasten volledig geïntegreerd in de prefab gevel­elementen worden verwerkt. Ruimte voor een Pocketpark wordt gemaakt door de hoogte in te gaan en hiermee de voetprint te beperken. Dit sluit naadloos aan op het idee van ‘Slim Groeien’ uit de agenda “Ruimte voor de Stad”. Hier kunnen ook struiken worden aangelegd die geschikt zijn voor vlinders en andere insecten. Een aantal inheemse bomen krijgen hier ook de ruimte om te bloeien zonder dat er ingewikkelde en dure oplossingen bedacht moeten worden op de daktuinlandschappen. De loggia’s worden met klimop beplant om meer leefruimte te creëren voor insecten.

Deze ingrepen, naast het creëren van ruimte voor de natuur, voegen ook veel kwaliteit aan de menselijke beleving. Door ze te beperken aan specifieke en toegankelijke plekken, is het groen eenvoudig te onderhouden. Dit zorgt er ook voor dat het gebouw goed past bij het stedelijke karakter van het Beatrixkwartier.

 

Publicaties

Hedde Health Magazine # 6

 

 

  • Concept
  • Diagrammen
  • Isometrie
  • Gevel Fragment
  • Puntensysteem
  • Impressie