Onderzoek Flexibele Leeromgeving

ROC Hub


als katalysator

Onderzoek Flexibele Leeromgeving

ROC als onderdeel van een lerende gemeenschap

Atelier PRO architecten onderzoekt, in samenwerking met de Open Kaart, ICS adviseurs, Dolf Broekhuizen, MDBS, Rufus de Vries en Bureau Middelkoop, hoe een ROC onderdeel kan zijn van een lerende gemeenschap, die groter is dan het ROC zelf. We voeren het ontwerpend onderzoek uit aan de hand van de gebouwen van het Horizon College met locaties in Noord Holland, in twee fases.

ROC’s hebben veel te bieden. De gebouwen zijn door hun schaal en speciale faciliteiten, zoals praktijkwerkplaatsen, studio’s en presentatieruimtes, een unieke aanvulling op het stedelijk programma. Bovendien liggen ROC’s vaak op prominente en bereikbare locaties. En dan hebben we het nog niet over wat het onderwijs te bieden heeft: Leergierige studenten die de praktijk niet schuwen en graag hun cv’s verrijken met extra ervaringen en uitwisselingen.

Ondanks deze potentie zijn de ROC’s van vandaag vaak ontoegankelijke gebouwen en weinig uitnodigend voor iedereen behalve studenten en docenten. De gebouwen zijn log en moeilijk aan te passen terwijl het onderwijs wel verandert. ‘Modulair’ onderwijs betekent meerkeuze en maatwerk en een ‘leven lang leren’ betekent dat de student van de toekomst tussen de 15 en 67 jaar is.

Wil het MBO kunnen meebewegen met de ontwikkelingen in de maatschappij, dan moeten de onderwijsgebouwen zich kunnen aanpassen. Het onderwijs van de toekomst vraagt om nieuwe programma’s die samen met partners tot stand komen. Nieuwe praktijkruimtes voor veranderende beroepen en vooral ruimtes die nieuwe samenwerkingen faciliteren.

Met het onderzoek naar de ROC Hub, welke in 2 fases speelt, wordt verkend wat nodig is om een ROC-locatie te herontwerpen tot een plek die door de beroepspraktijk, kennispartners en community herkend wordt als hun plek. Een plek die met tal van instellingen en bedrijven uit de omgeving in verbinding staat. Een plek, die aansluit aan de behoeftes van onderwijs en de stad.
Een ROC HUB biedt mogelijkheden om in bestaande gebouwen nieuwe programma’s te realiseren die onderwijs en maatschappij dichter bij elkaar brengen. Er zijn in de eerste fase vier Hubmodellen geoogst na een intensief proces met medewerkers van ROC Horizoncollege en interviews met  gemeente en bedrijfsleven. Deze Hubmodellen zijn inzet voor Fase II om oplossingen te vinden die op korte en lange termijn het ROC een betekenisvolle plek in Heerhugowaard maken. Fase II wordt in de loop van 2019 afgerond.

De vier Hubs zijn:

  1. ROC Tribes
  2. Skill to Jobs-hub
  3. ‘stad van de Zon’ innovatiecampus
  4. Horizon Summer Festival

Stimuleringsfonds Creatieve Industrie

Schooldomein

De Open Kaart

 

  • Betekenisvolle plek in de stad
  • ROC Hub innovatiecampus
  • ROC Tribes