VMBO Veurs, Voorburg

COMPACT & HELDER


met een ambachtelijke gevel

VMBO Veurs, Voorburg

De nieuwbouw van VMBO Veurs is een compact gebouw met een heldere vorm en een gevel van metselwerk die daarmee op de omgevende bebouwing reageert.

De vorm en het uiterlijk van het gebouw zijn bepaald door verschillende factoren. Niet alleen de stedenbouwkundige randvoorwaarden en de vorm van de kavel, maar ook het Beeldkwaliteitsplan van het gebied en de wens een optimale organisatie met korte looplijnen binnen het gebouw te realiseren, zijn van invloed geweest. Een bijkomend belangrijk aspect is het feit dat er, door de gekozen vorm van het gebouw, een optimale verhouding tussen het bouwvolume en het oppervlak van de buitenschil heerst, waarmee goed is voldaan aan de eis energiezuinig te bouwen. Doordat het bebouwde oppervlak kleiner gemaakt is dan in het stedenbouwkundige concept was voorgegeven, houdt de school daarnaast meer buitenruimte over voor een schoolplein.
De gevel die met zeer gedetailleerd metselwerk is verrijkt, maakt het gebouw bijzonder maar ook deel van de stedelijke omgeving.

Het concept
Bezoekers worden vanaf de Delftslandlaan langs de teruggezette gevel op de begane grond naar de belangrijkste, aan het schoolplein gesitueerde, ingang geleid. Men komt binnen in de centrale binnenruimte, het hart van de school. Dit is een aansprekende ruimte met een opening over 3 verdiepingen en licht vanuit het dak, die door een riante vliesgevel is verbonden met het buitenterrein. Hier ontmoet men elkaar en kan daarnaast pauze gevierd worden. De grote trap in de vorm van een tribune, die de binnenhal met het bewegingslokaal verbindt, maakt het daarnaast mogelijk deze zaal voor voorstellingen een andere bijeenkomsten te gebruiken.

Vanaf de centrale hal waaieren de gebieden voor de verschillende vaksecties en functies van het gebouw uit, zonder dat deze elkaar kruisen. De meest bijzondere faciliteiten van de school, de grote keuken, het restaurant en de winkel, zijn direct aan de Delflandselaan geplaatst. Dit verschaft het college de mogelijkheid naar buiten toe te laten zien wie zij zijn en nodigt daarnaast mensen meteen uit om gebruik te maken van deze voorzieningen.


Alle Vaksecties zijn geclusterd aan de uiteindes van het gebouw. De verbrede gangzones die hier zijn gecreëerd worden indirect, door vides in het dak en door licht vanuit de lokalen, van licht voorzien en bieden de leerlingen een ideale plek om te studeren. Terwijl de primaire theorielokalen op de centrale verdieping liggen en daarmee direct bereikbaar zijn vanuit de grote hal, zijn de verschillende ruimtes voor personeel en administratie juist verdeeld over het gehele gebouw, zodat enerzijds leraren zichtbaar en makkelijk aanspreekbaar zijn en anderzijds scholieren voldoende gecontroleerd kunnen worden. Direct bij de receptie naast de ingang is een spreekkamer geplaatst waar bezoekers opgevangen kunnen worden, om te voorkomen dat zij ongevraagd door het gebouw lopen. De vaste voorzieningen zoals schachten en toiletten liggen aan de centraal in hert middengebied, waardoor deze altijd goed bereikbaar zijn en de faciliteiten aan de voorgevel zo flexibel mogelijk ingedeeld kunnen worden.

De gymzaal is aan de zuidkant van het gebouw op de eerste verdieping geplaatst. Op die manier blijft de begane grond vrij voor de administratie en het management van de verschillende faciliteiten en is het daarnaast mogelijk toezicht op het schoolplein te houden. Het feit dat de gymzaal in directe verbinding staat met een trappenhuis en een lift en daarnaast van een extra entree is voorzien, maakt het mogelijk deze zaal in de avonduren voor allerlei evenementen te verhuren zonder dat het gehele gebouw opengesteld moet worden.

De draagstructuur
Het gebouw wordt gedragen door de kolommen in de gevel en in de gangen. De scheidingswanden tussen de lokalen zijn daarmee niet dragend, wat betekent dat deze flexibel aangebracht kunnen worden en men daarnaast eventuele latere functiewijzingen hierdoor zo eenvoudig mogelijk kan uitvoeren.

De gevel 
De gevel is in allerlei opzichten zeer opvallend en daarmee een belangrijk kenmerk van het gebouw. Horizontaal en verticaal uitstekende banden worden op elke afzonderlijke verdieping afgewisseld door diepe neggen, waarin grote langwerpige ramen zijn geplaatst. De op veel verschillende manieren toegepaste baksteen creëert een indrukwekkend gevelbeeld en de afwisseling van horizontale en verticale lijnen breekt het grote gevelvlak op en maakt het interessanter om naar te kijken. Op de grote voorzijde van het bewegingslokaal is metselwerk met uitstekende koppen toegepast en de rest van de voorgevel is verrijkt met Braziliaans metselwerk, waarachter zich glazen delen bevinden die geopend kunnen worden. Deze vlakken met open gewerkt metselwerk geven het gebouw ook ‘ s avonds, wanneer het licht van binnen er prachtig doorheen valt, een bijzondere uitstraling.

Het terrein
Het buitenterrein is met de grote, door plantenbakken omgeven zitbanken een verlenging van de binnenruimte. In het zuiden van het terrein zal een fietsenstalling voor docenten en leerlingen aangebracht worden. Deze stalling is vanuit het Rijnlandpad te bereiken, waarmee het  schoolplein vrij gehouden kan worden van fietsers.


Bekijk hier de 360° beelden van Veurs

 

Publicaties

Dagblad 010 Nieuwbouw Veurs voorburg ver gevorderd

Het Krantje

 

 

 

  • Plein
  • Foyer
  • Interieur
  • Interieur
  • Hal
  • Begane grond
  • Eerste verdieping
  • Tweede verdieping