Campus Scolair Millermoaler, Echternach, Luxemburg

Hybride constructie van beton en hout


met daglicht tot diep in het gebouw

Campus Scolair Millermoaler, Echternach, Luxemburg

Atelier PRO en WW+ hebben in september 2017 de Europese aanbesteding voor de Campus Scolaire Millermoaler in Echternach gewonnen. De opgave bestaat uit een onderwijsgebouw voor een openbare basisschool, gecombineerd met een school voor speciaal onderwijs. Ook komen er ruimtes voor buitenschoolse opvang plus een kantine voor de scholieren. De gemeente Echternach heeft het nieuw onderwijsgebouw omschreven als 'geïntegreerd model'.


Meervoudig gebruik
Er was behoefte aan een concept waarbij zoveel mogelijk ruimtes binnen het gebouw onderling gedeeld werden, om het gebouwoppervlak zo optimaal mogelijk te kunnen gebruiken. Om aan deze vraag te voldoen is er een proces gestart waarbij leraren, verzorgers, opvoeders, ouders en de gemeente, via workshops, vanaf het begin actief betrokken zijn. Doel van deze workshops was een ruimtelijk programma te ontwikkelen dat economisch verantwoord is maar voor de gebruikers optimaal functioneert.


De stad Echternach is een kleine gemeente gelegen aan de grens tussen Duitsland en Luxemburg. De oude patriciërhuizen, de nauwe straatjes en de oude stadswallen hebben de stad een middeleeuws karakter doen behouden. Aan de entree van de voetgangerszones van Echternach ligt de vrij beperkte kavel voor de nieuwbouw van de schoolcampus.

De schoolcampus is een compact gebouw van 9.200 m². De constructie is hybride ontworpen, van hout en beton, om grote vides mogelijk te maken die het daglicht tot diep in het gebouw doorlaat. Alle klaslokalen, andere onderwijsruimtes en kantoorruimtes zijn aan de gevelzijde gesitueerd voor maximale daglichttoetreding. De licht taps toelopende vorm van de plattegronden zorgt ervoor dat het volume minder massief oogt. Tegelijkertijd creëert deze vorm ruimte tussen de lokalen voor open speel-en werkplekken, die flexibel door de verschillende groepen benut kunnen worden. Door het introduceren van deze flexibele zones is het mogelijk om het in eerste instantie beoogde programma te verkleinen. Bijkomend voordeel is dat dit een extra groene buitenruimte oplevert op het dak van de school en een groter schoolplein voor de kinderen. Bovendien waarborgt deze opzet een goede integratie van de nieuwbouw in de bestaande kleinschalige stedelijke omgeving.

Water robuust

De gevel is, net als de constructie, opgebouwd uit twee materialen. Op de verdiepingen is de gevel met hout bekleed, wat  de school een vriendelijke uitstraling geeft. Het gebouw is water robuust gemaakt. De plint van het gebouw is opgetrokken uit prefab betonplaten om te voorkomen dat het eventueel hoog water schade aan de gevel aanricht. Om deze reden is de begane grondvloer 700 cm verhoogd. Het water kan door in de plint ontworpen openingen onder het gebouw doorstromen.

 

Alle artist impressions WW+ (L).

Extra informatie

Publicaties

PressReader "Campus Gare" in den Startlöchern

 

 • Vogelvlucht ©WW+ (L)
 • Entreegebied ©WW+ (L)
 • Gevel
 • Tijdens de bouw
 • Tijden de bouw
 • Tijdens de bouw
 • Tijdens de bouw ©WW+ (L)
 • Situatie
 • Eerste verdieping
 • Tweede verdieping
 • Doorsnede