Interieur Khoroshkola Basisschool, Moskou

Stimuleren van nieuwsgierigheid, creativiteit


zelf denken en ontwikkeling van alle zintuigen

Interieur Khoroshkola Basisschool, Moskou

Khoroshkola hoort bij de top van beste scholen in Moskou. De lat ligt hoog ten aanzien van de academische graad. Engels is volledig geïntegreerd en er ligt grote nadruk op kunst en science. Kinderen worden voorbereid op de toekomst waarvan niet duidelijk is hoe deze eruit zal zien. Nieuwsgierigheid, creativiteit, zelf denken en ontwikkeling van alle zintuigen zijn gereedschappen voor 21st century skills.

Zowel het Gymnasium Khoroshkola als de basisschool Khoroshkola bestaan reeds enkele jaren echter op enige afstand van elkaar. Het Gymnasium heeft in 2017 als eerste digitale school haar deuren geopend en de basisschool wordt nu op deze locatie ontwikkeld. Tussen de beide scholen is in het ontwerp een glooiend plein voorzien. Dit is tevens het dak van de onderliggende ‘Temple Of Knowledge’, kortweg TOK genoemd. Deze ruimte, ontworpen door Studio RAP, is de sublimatie van de beide scholen op het gebied van Art and Science. Scholieren, docenten, ouders, bezoekers en bedrijven ontmoeten elkaar hier. Samen voor de toekomst.


Compact en overzichtelijk, compacte gelaagdheid

Compactheid door clustering van de grotere sociale programmaonderdelen is uitgangspunt. Daardoor zijn afstanden kort, heeft het gebouw een heldere structuur en is uitermate overzichtelijk. Een kind zal snel zijn of haar weg vinden. Door de variatie van verschillende publieke en meer private zones zal een kind, afhankelijk van zijn behoefte, gedurende de dag altijd een plek vinden waarin het zich thuis voelt.

Het Atrium

Het Atrium is de centrale plek die over 3 lagen de publieke ruimtes met elkaar verbindt. Het is een aantrekkelijke, lichte ruimte met een diversiteit aan plekken. Met nissen in muren, met een verdiepte speelkuil en trappen met brede bordessen die als een rode draad door het Atrium lopen. Vanuit het Atrium heb je zicht op de sporthal, de kantine en van waaruit je toegang hebt tot de onderwijsvleugels.

Onderwijsvleugels

Het thuishonk voor de leerlingen zijn de onderwijsvleugels. De vorm van de vleugels wordt gedicteerd door Russische regelgeving waarbij de oriëntatie van de groepsruimtes Oost, Zuid, Zuid- West is. De vier leerjaren zijn elk rondom open leerpleinen gegroepeerd. Leerpleinen waar de kinderen in groepjes kunnen werken of individueel, waar ze rustig een boekje kunnen lezen of samen aan opdrachten kunnen werken.

Focuspunten

Naast de basisruimtes is er een Robotica-ruimte, zijn er ruimtes voor Art and Science en voor workshops voor onder andere houtbewerking en koken. De Sportzone heeft, naast een grote sporthal, een dansstudio, martial arts ruimte en 3d Gymruimte. De rijkdom aan deze Focusruimtes maken het 21nd Century Skill onderwijs compleet.

Uitstraling

Waar het Gymnasium een meer formele en statige uitstraling heeft is de basisschool als een villa. Een alzijdige villa met focuspunten van afwisselend glas en gesloten harmonica- elementen, zijn aan elke zijde herkenbaar. Binnen wordt door deze elementen een intieme zone aan de gevel gecreëerd waar je alleen of in groepjes kunt leren. Daarnaast worden door de specifieke basisvorm buitenruimtes omarmd en tot aangename speelpleinen maakt. In materialisering zijn vezelcementbeton en glas de hoofdmaterialen die beide scholen met elkaar verbindt.

TOK

De Temple Of Knowledge, is de rechthoekige verdiepte ruimte tussen de twee scholen, het glooiende dak vormt het plein. Het alomvattende thema hier is de toekomst. De plattegrond van een basiliek met haar grote hoge open centrale ruimte waaromheen kleinere lage ruimtes, is uitgangspunt. De centrale ruimte is multifunctioneel voor bijvoorbeeld exposities en lezingen. Het is de ruimte waar de dialoog tussen verschillende disciplines plaatsvindt. Kolommen als bomen dragen het glooiende dak bestaande uit parametrische vormen.

Kinderen van 7 tot 17 jaar vinden op Campus Khoroshkola alle mogelijkheden om zich optimaal te ontwikkelen voor een nieuwe onbekende toekomst.

 

Atelier PRO ontwerpt tevens de bouwkundig onderdeel en het landschap van het project

 

  • Canteen
  • Directors office
  • Recreation year 1 & 2
  • Recreation year 2 & 3
  • Library
  • Science