MFA en woningen Achtmaal

Plattelandskern Achtmaal


zo aantrekkelijk en leefbaar

MFA en woningen Achtmaal

Achtmaal is een kleine plattelandskern in Noord-Brabant met ruim 1.600 inwoners. De gemeente Zundert, waar Achtmaal toe behoort wilde er voor zorgen dat de kern in de toekomst aantrekkelijk en leefbaar blijft voor jong en oud. Goede voorzieningen spelen daarbij een belangrijke rol en daarom heeft Achtmaal naast een kerk, supermarkt en café, een multifunctionele accommodatie, kortweg MFA erbij gekregen. Hiertoe is een meervoudig onderhandse aanbestedingsprocedure gestart die is gewonnen door atelier PRO.


De MFA biedt onderdak aan verschillende maatschappelijke voorzieningen waaronder een dorpshuis, een bibliotheek, gymzaal, basisschool en kinderdagverblijf. Naast de MFA zijn er op de plek van het oude dorpshuis vijf seniorenwoningen gerealiseer. Het project werd gefaseerd uitgevoerd waardoor het dorpshuis slechts eenmaal hoefde te verhuizen.

Samen sterk
De ambities wat betreft programmering waren groot maar het budget en de fysieke ruimte was beperkt. School, dorpshuis en kinderdagverblijf zijn meer dan goede buren. Het ontwerpproces is gebruikt om de (on)mogelijkheden van deze verregaande vorm van samenwonen te onderzoeken en draagvlak te creëren. Met de projectgroep is gekeken naar ruimtes die dubbel gebruikt zouden kunnen worden. De gymzaal is feestzaal tijdens het bloemenkorzo, het podium op de kop van de gymzaal wordt doordeweeks gebruikt als groepsruimte door het kinderdagverblijf, een deel van de gymzaal kan worden afgescheiden van de rest en gebruikt worden als speellokaal, ruimtes van de school kunnen worden gebruikt voor vergaderingen en muziek repetities. Lerarentoiletten van de school kunnen ’s-avonds worden gebruikt door bezoekers van het dorpshuis.
Schaal, hechting in de omgeving

De bebouwing van Achtmaal laat zich typeren als kleinschalig en fijnkorrelig met een bouwhoogte van één of twee lagen met kap. Bijna alle woningen zijn twee-onder-een kap, de kap evenwijdig aan de straat, met voortuin en achtertuin. In het ontwerp van zowel MFA als de woningen is gezocht naar aansluiting bij deze omgeving. De gymzaal  is ‘verstopt’ aan de achterzijde, woningen en MFA hebben schuine daken en het volume van de mfa is opgeknipt door lagere delen te introduceren en een aantal grote gekaderde ramen. De typisch Achtmaalse heggen op de erfgrens tussen voortuin en stoep zijn doorgetrokken.

Architectuur en materialisatie
De gemeente had een aantal esthetisch randvoorwaarden voor de architectuur van de MFA geformuleerd:
- Ritme in metselwerk penanten
- Gemetselde schil
- Aandacht voor entree
- Witte accenten
- Plint

Atelier PRO heeft daar twee randvoorwaarden aan toegevoegd:
- Zadeldaken, evenwijdig aan de straat
- Moderne architectuur met aandacht voor detaillering en schaal

Voorbeelden van het laatste zijn de vlakken met verticaal metselwerk en het uitgangspunt dat de dakrand van het gebouw rondom hetzelfde aanzicht heeft. De goot is verholen waardoor het gebouw, ondanks het schuine dak toch een strak en modern uiterlijk heeft. Gekozen is voor een bruin-antraciet-wit gemeleerde baksteen die zowel aansluit bij het antraciet van het dak als bij de witte raamkaders. De plint wordt gemaakt door het toepassen van een donkerdere voeg dan in de rest van de gevel.

Al met al heeft Achtmaal een MFA gekregen die herkenbaar is als bijzondere functie en tegelijkertijd past in de omgeving. Een ontmoetingsplek voor een dorp waar iedereen elkaar kent.

De woningen worden opgeleverd in 2015.

Lees ook de blog over de opening.

 • MFA interieur
 • Schoolplein van de Wegwijzer
 • Dirk Verwoerd
  Exterieur
 • Dirk Verwoerd
  Exterieur
 • Dirk Verwoerd
  Exterieur
 • Thuisvester
  MFA gevel
 • Dirk Verwoerd
  Interieur
 • Lokale sport voorziening
 • MFA interieur
 • Dorpsschool met doorgang naar bibliotheek.
 • Bibliotheek
 • Doorkijk tussen bibliotheek en gymzaal
 • Gymzaal.
 • Multifunctioneel: feestzaal met podium is gymzaal en kinderdagverblijf