Housing Lakenham, Norwich, United Kingdom

80 woningen Norwich


Cohousing op voormalig cricketveld

Housing Lakenham, Norwich, United Kingdom

In de buurt Lakenham in Norwich ligt een open veld dat vroeger als cricketveld in gebruik was. Door de komst van een Primary School die een deel van het terrein in gebruik nam als buitensportveld, was het niet langer mogelijk het veld voor cricket te gebruiken. De eigenaar van het gebied heeft atelier PRO gevraagd de mogelijkheden van het gebied te verkennen.


Na bezoek en analyse van de locatie heeft atelier PRO een stedenbouwkundig plan gemaakt voor het terrein. Er is voor gekozen aan te sluiten op de verkaveling van de woonbuurt ten noorden van het terrein. Deze bestaat uit goed georiƫnteerde eengezinswoningen in rijtjes. Op deze wijze wordt de buurt duidelijk afgemaakt en worden een aantal doodlopende straten aan elkaar geknoopt. Aan de oostelijke zijde van het terrein is een sports- en leisure centre voorgesteld.

In architectuur is ook aansluiting gezocht bij de bestaande bebouwing. De stijlkenmerken van de Victoriaanse arbeiderswoningen zijn geanalyseerd en geherinterpreteerd in de nieuwe woningen. Dit maakt de verweving van oud en nieuw nog sterker.

Een Cohousing groep heeft interesse getoond om zich in de nieuwe buurt te vestigen. Cohousing is een woonvorm, waarbij bewoners naast een individuele woning ook gemeenschappelijke voorzieningen hebben. Dit krijgt meestal de vorm van een 'common house'; een gemeenschappelijk gebouw, waarin in ieder geval een grote woon/eetkamer en een keuken te vinden is. Daarnaast wordt ook de buitenruimte gedeeld. Atelier PRO heeft studies gemaakt voor een groep van circa 30 wooneenheden, zowel eengezinswoningen als appartementen. Indien gerealiseerd, is dit het eerste Cohousing project in East Anglia.

  • atelier PRO
    3d impressie
  • atelier PRO
    3d impressie
  • atelier PRO
    situatie