Transformatie Station Sloterdijk, Amsterdam

Grootstedelijk gebaar


van menselijke maat

Transformatie Station Sloterdijk, Amsterdam

Station Amsterdam Sloterdijk is een bijzonder station, exemplarisch voor zijn tijd. In het station valt veel te beleven; het station biedt een podium voor de verschillende vervoersmodaliteiten en richtingen die hier op een spectaculaire manier samenkomen.

De oplossing voor de transformatieopgave ligt in het versterken van de podiumfunctie met een uitbreiding van het OV-platform, waarbij de laatste beter moet integreren met de omliggende stedelijke ruimte. Niet het station moet gerevitaliseerd  worden, maar eerder de openbare ruimte als geheel. Tegelijkertijd zullen bestaande kernkwaliteiten en beeldbepalende elementen van het bestaande gebouw hergebruikt moeten worden in het nieuwe station.

  • atelier PRO
    vogelvlucht
  • atelier PRO
    sloterdijk_zijentree_FINAL
  • atelier PRO
    interieur