Stedenbouwkundig Plan en supervisie Laakhaven/HS, Den Haag

Gerevitaliseerd


versleten havengebied

Stedenbouwkundig Plan en supervisie Laakhaven/HS, Den Haag

De prijsvraag voor de nieuwbouw van de Haagse Hogeschool pal achter het Station Hollands Spoor gelegen Laakhavengebied, is door atelier PRO aangegrepen om het hele gebied te ontdoen van versleten bedrijfsbebouwing. En zijn bijbehorende status van achterkant van Den Haag om te zetten naar een voorkant. Hiermee lag de weg naar een totale stedelijke herstructurering van de Laakhavens open.


De forse maat en schaal van het schoolcomplex corresponderen met die van het kanaal, de ingekorte haven, het schiereiland en de omliggende wegen en pleinen met hun grootschalige bebouwing. Het Ovaal, met het overkapte binnenplein, waardoorheen iedereen het scholencomplex binnenkomt, ontsluit de aan de Neherkade gelegen ‘Strip’ en de loodrecht op het station staande ‘Slinger’. Het stedenbouwkundige idee van PRO werd door de gemeente omarmd.En PRO won niet alleen de prijsvraag maar kreeg ook de opdracht voor het stedenbouwkundige plan. Hans van Beek kreeg een aanstelling als supervisor en organiseerde 2 prijsvragen. Eén voor de strook langs de Rijswijkseweg (winnaar Geurst en Schulze). Eén voor een kantoor tpv het nieuwe Stationsplein (winnaar Cees Christiaanse).


Tussen de ingang van het station en de Laakhavenbrug is een diagonale fietsroute met een tweetal bruggen over het water geprojecteerd, die ook de wandeling langs de Fijnjekade en Leeghwaterkade kortsluit. Een andere diagonaal prikt langs het Ovaal door de Slinger richting Leeghwaterbrug voor de Waldorpstraat verrijzen kloeke kantoorgebouwen. Twee kantoortorens, waarvan de eerste reeds gerealiseerd is (architect Cees Christiaanse), markeren de lijnrechte looproute tussen de uitgang van het station en de ingang van de Hogeschool. Om deze looproute verkeersluw te houden is het doorgaande autoverkeer ter plaatse van de stationsingang ‘opgetild’ boven de voetgangers. Woonbebouwing langs de kades met vier torens langs de Fijnjekade (architecten Geurst & Schulze) en laagbouw langs de Leeghwaterkade de stedelijke vernieuwing van het gebied voltooien. Als stedenbouwkundig supervisor was Hans van Beek verantwoordelijk voor de onderlinge afstemming van alle bebouwing.Alle parkeerplaatsen in het gebied zijn geconcentreerd in een, door atelier PRO ontworpen, tunnelvormige openbare parkeergarage in twee lagen onder het water van de voormalige Laakhaven. Ook de zuidentree van station Hollands Spoor, de inrichting van de openbare ruimte, inclusief de watermuur, de waterzebra en de twee fietsbruggen is door atelier PRO ontworpen.

 

Publicaties

100 Jaar Modern Den Haag 2020 p66,67

 • Kees Stuip
  plein
 • Kees Stuip
  openbare gebied
 • Luuk Kramer
  brug
 • Luuk Kramer
  openbaar gebied
 • Luuk Kramer
  openbaar gebied
 • Luuk Kramer
  openbaar gebied
 • Luuk Kramer
  Station HS
 • Guus Rijven
  Zuideringang HS
 • Leon Thier
  luchtfoto
 • Hans van Beek
  luchtfoto
 • Leon Thier
  luchtfoto
 • Peter de Ruig
  plattegrond