Live-demonstratie 26 april 2013: 'Gebiedsmodel Eindhoven'

Afgelopen vrijdag zijn in het Stadhuis van Eindhoven de resultaten van het onderzoek naar het gebruik van BIM en Gebiedsmodellen binnen de gemeente gepresenteerd. De vernieuwbouw voor het VakCollege Eindhoven en mavo Aloysius de Roosten (voorheen Pleincollege genoemd) aan de Piuslaan speelt een hoofdrol in deze pilot. Het BIM van de school is gebruikt als context voor een model van de omgeving van het gebouw.  Dit zogenaamde omgevingsmodel moet in de toekomst alle omgevingsinformatie van de gemeente bevatten. Denk daarbij aan 3D-terreininformatie, straatmeubilair, water, bomen, kadastergegevens, bestemmingsplaninformatie, infrastructuur en ga zo maar door. Op dit moment is deze informatie vaak al wel beschikbaar, maar slecht te vinden en niet meer elkaar gekoppeld.

Resultaat van het onderzoek was een live-demonstratie van het kleine stukje Eindhoven als Gebiedsmodel met daarin het BIM van de school. In het model waren inderdaad de belangrijkste gegevens beschikbaar. Terreininformatie was recent vanuit een vliegtuig met een laser gescand en de daaruit volgende puntenwolk liet duidelijk en precies het terrein en bijvoorbeeld de bomen zien. Hoogtes van al deze onderdelen bleken eenvoudig te kunnen worden opgemeten. Ook werd getoond dat het hele rioolstelsel van de gemeente in het model beschikbaar was.

De pilot toont aan dat er geen technische beperkingen zijn om te komen tot een volledig en compleet Gebiedsmodel. Het vullen is echter complex omdat het over gigantisch veel gegevens bestaat uit bijzonder veel verschillende bronnen. Totdat deze klus geklaard is lijkt het goed mogelijk bij nieuwe projecten wel gericht een stukje omgeving samen te stellen. Dat vormt dan de perfecte 3D-context voor een nieuw Gebouwmodel van bijvoorbeeld een architectenbureau dat in de gemeente Eindhoven aan de slag gaat.