Alex Letteboer over IBA

Duurzame Gebiedsontwikkeling is gebaat bij een event-achtige aanpak zoals bij een Internationale Bauausstellung. In het kielzog van Internationale Bauausstellungen in Duitsland zijn procesinnovaties ontstaan om eindgebruikers, bewoners en andere stakeholders als bedrijven en maatschappelijke organisaties meer bij gebiedsontwikkeling te betrekken. IBA’s hebben een andere scope, benadering en effect dan bijvoorbeeld meer gangbare event-driven city-marketingstrategieën en ontwikkelingen zoals flagship developments of grote sportevenementen. In de huidige trend van gebiedsontwikkeling van ‘onderop’ zouden IBA’s  als model kunnen dienen. Dat is de conclusie van de het afstudeeronderzoek van Alex Letteboer voor zijn Master City Developer-opleiding. Een samenvatting van dat onderzoek is recentelijk gepubliceerd in de MCD-special 2013 van het Real Estate magazine.

Lees hier het gehele artikel.