Congres 29 oktober 2013: 'Care meets real estate'

De zorg was een tijdje de schlemiel van de vastgoedwereld. Iets met hulp behoeftige krakkemikkige oudjes, terwijl er aan alle kanten geld gegraaid kon worden. Nu blijkt die laatste markt de schlemiel te zijn en blijkt het oudje een vitale markt te zijn. Ik maak kennis met zzp1 t/m zzp4, geen zelfstandige zonder pensioen maar zorg zwaarte pakket nummer 4.

Er komt tot 2040 een 80+ groep aan van miljoen extra personen ten opzichte van nu. Een groot deel ervan kan best zonder intensieve zorg en kunnen met een oproepbare zorg uit de voeten. De verhuisbeslissingen verschuiven van compacter wonen, tot 55-70 jaar, naar welzijn tot laten we zeggen 80 jaar en dan vanaf 80 jaar naar welzijn en zorg.

Die laatste groep gaat in de komende jaren al met 100.000 tot 150.000 groeien.
Waar gaan die mensen naar toe nu de verzorgingstehuizen worden afgebouwd? Dit is toch muziek in de oren van de ondernemer. Het aanbod neemt af en de vraag neemt toe! Welke producten kunnen we voor deze groepen bedenken en welke categorieën zijn er?

> Specifiek vastgoed:
Intramuraal, zorg en wonen zijn onlosmakelijk verbonden. De financiering loopt via de awbz en kennen een redelijke rendement.

> Sociaal domein:
Welzijn en wonen zijn onlosmakelijk verbonden. De woningcoöperatie is hier de de bekendste partner. Het rendement is beperkt, maar wellicht is er met een wat luxere standaard meer rendement te maken.

> Geliberaliseerde deel:
Wonen, welzijn en zorg zijn geïntegreerd. De ondergrens zit op €700,-  per maand en waar de bovenkant zit moeten we nog uitvinden. Goed rendement is mogelijk maar bij leegstand zijn de risico's verhoudingsgewijs groter.

Is zorg gerelateerd vastgoed nu booming business of een zinkend schip? Links en recht zinken de schepen maar er zijn grote kansen. Dan is de hamvraag: welke producten kunnen we bedenken voor de 80 plus groep die opzoek gaat naar wonen, welzijn en zorg. Daar willen wij mee aan de slag.

Het congres 'Care meets real estate' werd op 29 oktober 2013 gehouden en werd georganiseerd door het Vastgoedjournaal i.s.m. Maatschappelijk Vastgoed.