Demografische ontwikkelingen en woningbouwopgave

In een uur tijd kun je soms zoveel wijzer worden. Op een studiedag over Woonbeleid werd ik getrakteerd op helder inzicht in de demografische ontwikkelingen en hun invloed op de woningbouwopgave. Complimenten voor Dorien Manting van het Planbureau voor de Leefomgeving. Ik wist niet dat we het hadden, maar ik ben nu blij dat ze er zijn.


Vraag is niet meer of de bevolking gaat krimpen. De vraag is vooral waar en hoeveel. Dit heeft invloed op leerlingaantallen en beroepsbevolking maar niet op het aantal huishoudens. Daar zit een groei maar anders dan we gewend zijn. De voorspelling is dat het aantal 65+ huishoudens zal toenemen. Die toename is overigens behoorlijk landelijk, maar wel met een concentratie in de grote steden en groeikernen.


De groei zit dus in de 65+ hoek maar daar zit ook een behoorlijke relativering. Als je kijkt naar de verhuisbewegingen dan blijkt dat er een piek zit in de leeftijd tussen 25 en 35 jaar. Maar buiten een piekje rond de 65 jaar is men zeer honkvast tot het echt niet meer gaat. Daarnaast is er nog een versterkende factor. Het eigen woningbezit is enorm toegenomen en mensen met een eigen huis zijn nog honkvaster. De drempel is dus hoog, uit onderzoek blijkt dat 7% van de 65+ best zou willen verhuizen maar dat 5% dat ook doet.


Voorlopig is de conclusie is dus dat het aantal verhuisbewegingen af zal nemen. De doorstroming komt nu niet op gang. Nu komen er 80.000 woningen vrij per jaar door uitstroom van ouderen. Die woningen worden redelijk geabsorbeerd in de markt. Over 15 tot 20 jaar komt er een hoosbui van baby boomers. Als we nu dus heel veel eengezinswoningen gaan bouwen dan creëren we dus op niet eens zo lange termijn een overaanbod. 


Als we iets kunnen bedenken om de verhuisdrempel voor de 65+ te reduceren dan hebben, we denk ik, een zeer kansrijk product. Een product ook met een lange termijnwaarde. Mijn hersens kraken al.

Lees hier meer over demografische ontwikkelingen en ruimtelijke effecten en regionale diversiteit.

Meer achtergrondinformatie over het congres is te vinden op dossier woonbeleid