Nieuwe opdracht: Kloppend Hart van Warmond

Het Kloppend Hart van Warmond is een combinatie van een bestaand ontmoetingscentrum met drie basisscholen en een peuterspeelzaal. In de visie van atelier PRO wordt het bestaande gebouw meer open gemaakt en komt er een bijzonder paviljoen-achtig gebouw voor de scholen.

De locatie maakt deel uit van een groen gebied om Warmond waarin gebouwen losser zijn opgenomen dan in de dorpskern. Atelier PRO sluit hier op aan door het nieuwe deel van het Kloppend Hart een vrije, golvende vorm te geven. De golvende vorm bestaat uit een ’kralensnoer’ van klaslokalen, dat zeer flexibel is. Krimp en groei van de scholen kan eenvoudig opgevangen worden door met de ’kralen’ (lokalen) schuiven. De drie basisscholen krijgen een eigen ingang, die bereikbaar is vanaf een eigen schoolplein. Deze drie ingangen leiden tot drie centrale ruimtes die met elkaar verbonden kunnen worden.

Bestaand en nieuw van het Kloppend Hart worden door een pleintje met elkaar verbonden. Het pleintje krijgt een droogloop, die multifunctioneel gebruikt kan worden; als speelobject, voor buitenvoorstellingen, als ontmoetingsplek, muziekkapelletje, etc.

In het bestaande ontmoetingscentrum zijn de ingrepen beperkt, maar gericht. De smalle foyer wordt vergroot en toegankelijkheid en uitstraling van ruimtes wordt verbeterd. Daarnaast wordt het gebouw zoveel mogelijk geschikt gemaakt voor dubbelgebruik door de basisscholen.

Volgens de Gemeente: 'Atelier PRO blonk op een paar punten uit. Zij komen met een aansprekend idee om de nieuwbouw in de omgeving op te nemen. Ook de ideeën die worden aangedragen om de infrastructurele uitdagingen op te lossen en de manier waarop het bestaande Trefpunt wordt ingezet op de nieuwbouw spraken erg aan. Ook op het onderwerp duurzaamheid werd door atelier PRO goed gescoord.'