De Duintuin

Atelier PR0  is al sinds 1975 gehuisvest in een schitterende Haagse duintuin. 'Gehuisvest' kan eigenlijk beter worden vervangen door het woord 'vervlochten', want de afgelopen 30 jaar hebben wij ons pand, een voormalig schildersatelier uit 1900, geheel gerenoveerd en duurzaam getransformeerd tot een waardevol ecologisch voorbeeld met wild begroeide daktuinen en sedumdaken.

Wij zien de tuin als lokaal reservaat en hebben een tuinbiologe omarmd als adviseur. Wat maakt onze tuin zo bijzonder? Bijvoorbeeld, er is minder dan 5% bestraat, wat ten goede komt aan afwatering en dieren. Vruchten- en bloemenhoudende planten groeien wijdverspreid, zodat dieren ervan kunnen eten of zich kunnen verschuilen. Ook hebben wij een poel gecreëerd met natuurlijke oevers, door een voormalige tennisbaan uit te graven en onder te laten lopen. Klimop en struiken vormen de rode draad en dragen ondermeer bij aan de isolatie van onze gevels. Deze natuurlijke beschutting uit zich ook in rommelige houtwallen en composteerplaatsen als natuurlijke erfgrens. Natuurlijke onkruidverdelging bestaat uit onze werknemers die om de zes weken, in het kader van een 'tuinavond' het onkruid er met de hand uit trekken. Om het dierenhotel compleet te maken, zijn er her en der nestkastjes en vogelbaden tussen de groene weelde te vinden. Wie weet komen hier in de toekomst bijenkasten bij.

Gelukkig waarderen de natuurlijke bewoners ons paradijsje ook. Hoe bijzonder is het dat wij nu buren zijn met 'Meneer de Uil' en dat we een veilige thuishaven kunnen bieden aan allerlei soorten die het in Nederland steeds moeilijker krijgen, zoals oa. mussen, bijen, libellen, vlinders, kikkers, salamanders, staartmezen, spechten en rode eekhoorns.