Experience Design in scholenbouw

Afgelopen woensdag hebben we aan Mary-Ann Schreurs, wethouder van  Innovatie, Cultuur en Openbare Ruimte in Eindhoven, gepresenteerd hoe 'Experience Design' in het ontwerpproces voor de nieuwbouw van de Pleincolleges geïmplementeerd kan worden.

Atelier PRO heeft in december 2011 de prijsvraag gewonnen voor de renovatie en nieuwbouw van de Mavo Aloysius / de Roosten en VMBO Pleincollege de Burgh te Eindhoven. Voor dit project is research- en innovatieconsultant Marlies Bielderman gevraagd om het concept 'Experience Design' toe te passen. 'Experience Design' stelt de eindgebruiker en diens ervaring centraal in het proces. De behoeften van betrokkenen vormen het uitgangspunt voor de organisatie en het architectonisch ontwerp. Begrip van de randvoorwaarden en de context staan aan de basis van de oplossing. Het gaat niet alleen om het ontwikkelen van 'de beste ideeën' maar ook de beantwoording van de vraag 'wat proberen we nu precies te bereiken en hoe komen we daar?'. Mensen worden actief vanaf het begin van het proces betrokken zodat veranderingen in gang gezet kunnen worden. De relatie tussen designers en gebruikers start reeds in het begin van het ontwerpproces.

Middels observaties, interviews en intensieve workshops worden ervaringen van docenten en leerlingen bestudeerd. Activiteiten, omgeving en menselijke interactie wordt gedocumenteerd. Een nieuw gebouw alleen kan geen mentaliteitsverandering binnen organisaties teweeg brengen. Maar de mensen in het gebouw moeten begeleid worden naar de nieuwe school en processen dienen hier vervolgens op afgestemd te worden.

Een aantal ervaringsthema’s zijn geïdentificeerd: dingen waar wat mee gedaan moet worden om een betere ervaring te kunnen bewerkstelligen. Dit kunnen obstakels zijn als:
- de grenzen van de bestaande huisvesting zijn letterlijk bereikt
- de school is  'niet cool' en ouderwets (imago)
- de scholen hebben nu weinig te bieden buiten de lesuren

Maar ook dingen die de ervaring nu al positief beïnvloeden en welke nog meer versterkt kunnen worden:

- wat je doet en leert moet relevant en 'echt' zijn
- een gevoel van voortgang en succes
- leren door te doen

Deze  thema's zullen wij oppakken en vormgeven tijdens het verdere verloop van het proces. Aan ons de uitdaging om het tussenuur dat momenteel als negatief ervaren wordt naar een positieve ervaring te transformeren in ruimtes als de aula, labs en verkeersruimtes. In het exterieur zal het plein in een aantal aangename plekken met verschillende sferen worden vertaald om te verpozen. Interactie met de buurt gaat plaatsvinden in de sportaccomodatie die ook door de buurt gebruikt kan worden. Leerlingen kunnen hun knip-en kapkunsten op de buurt loslaten of  er kan interactie plaatsvinden bij bijvoorbeeld het vak motorvoertuigentechniek. In de toekomst kunnen zelfgemaakte gerechten aan de buurt worden voorgeschoteld. Komende tijd zal er een leerlingendelegatie geselecteerd worden om nauwer bij het bouwproces betrokken te worden. Deze groep kan een ambassadeursrol naar medestudenten vervullen.

Wij als architect hebben de 'Experience Design' methode als een heel stimulerende en waardevolle 'experience' ondergaan en zien het als een bijna onmisbare  aanvulling bij het opstellen van een Programma van Eisen.

 

Online versie van het boekje 'The Perfect Schoolday'

Meer informatie over de Pleincolleges