Nieuwe opdracht: Montessori aan de Mauritskade

Onderwijs verandert met de tijdsgeest. Dit geldt ook voor het statige monumentale schoolgebouw aan de Mauritskade 58 in Amsterdam uit 1904. Atelier PRO is geselecteerd om dit pand aan de rand van het Oosterpark, door renovatie en verbouwing, geschikt te maken voor het Montessorionderwijs HAVO/VWO anno 2012. Met respect voor het oude zal op de bestaande structuur voortgeborduurd worden, zodat de nieuwe vormgeving en inrichting de bijzondere authentieke detaillering zal versterken.

Het oorspronkelijke 3-laagse gebouw bestaat uit een structuur van lange gangen en statische klaslokalen, waarmee niet voldaan wordt aan de huidige onderwijsopvattingen. Leerpleinen moeten het ritme van de aaneengeschakelde lokalen doorbreken. Gewelfde muuropeningen ondervangen de nieuwe structuur en maken plaats voor verschillende soorten leerplekken waar de leerlingen kunnen samenkomen. De leerlingen werken hier zelfstandig of in groepen aan projecten in de lounge, een stilteruimte of overlegplek. De werkplekken van de leraren en deelschoolmedewerkers staan in verbinding met deze ruimte.

De praktijklokalen voor het Bèta-onderwijs zijn op de eerste twee verdiepingen gelegen, als venster naar de buitenwereld. Het gebouw wordt bekroond met een leeromgeving voor Alfa-leerlingen. De oude en nieuwe structuur komen per verdieping samen, verbonden door de originele tegelvoeren en het leerplein met zijn open gewelven en vensters. Het drietal trappenhuizen en de klassieke houten kasten in de lokalen worden gerenoveerd met respect voor het monument.

De Montessorischool maakt deel uit van het toekomstige stedenbouwkundig plan ’Verdubbeling Oosterpark’. Waar het pand zich nu aan de rand van het park bevindt, zal in de toekomst het groen worden doorgetrokken tot aan de Mauritskade. In september 2012 verwacht de school haar deuren te openen.