Afstuderen bij atelier PRO

Als geen ander snappen we dat architecten en bouwkundigen in opleiding al tijdens hun studie ervaring moeten opdoen in de praktijk. Daarom hebben we bij ons bureau aardig wat stagiairs laten aanschuiven aan de Kerkhoflaan in Den Haag. Het gaat om studenten die een hogere opleiding volgen aan een universiteit of hogeschool in Nederland of buitenland. Ook benaderen studenten ons omdat ze informatie verzamelen voor hun afstudeeronderwerp. Veelal gaan de afstudeeronderwerpen over actuele zaken waar we als architecten mee te maken hebben. Het is vanzelfsprekend dat we als professionals door bepaalde vragen ook getriggerd worden. En zo leren we ook wat van hen.

Daarom vinden we het leuk om de stagiairs en afstudeerders aan het woord te laten. Wie zijn ze en wat beweegt ze? Maak kennis met deze bevlogen mensen, onze nieuwe vakbroeders. Onze eerste gast is Hamayun Lali.

Wie ben je? Wat bracht jou naar Nederland?
Mijn naam is Hamayun Lali, mijn ouders zijn 20 jaar geleden vanuit Afghanistan naar Nederland gekomen.

Welke opleiding volg je en waar?
Ik studeer Bouwkunde aan De Haagse Hogeschool.

Waarom koos je deze opleiding?
Ik ben van jongs af aan altijd geïnteresseerd en gefascineerd geweest in bijzondere bruggen, gebouwen en architectuur. Mijn vader heeft bouwkunde & architectuur gestudeerd, dus misschien heb ik het van huis uit mee gekregen. Door zijn verhalen werd mijn interesse groter en heb ik mij verdiept in bouwkunde en deels in architectuur.

Wat vind je het leukste van deze opleiding?
Mijn opleiding geeft mij de ruimte en de uitdaging om oplossingen te bedenken voor diverse problemen. Dit kan variëren van onderwerpen op het gebied van management tot technische vraagstukken. Dit houdt mij scherp en hierdoor kan ik mij steeds verder ontwikkelen.

Welke vaardigheden heb je ontwikkeld waar je echt wat aan hebt voor het vervolg?
Ik heb mezelf aangeleerd om met Revit te werken. Dit was in de periode dat ik stage liep bij een architectenbureau dat al vroeg werkte met Revit. Mijn collega’s bij dat bedrijf gaven mij de tip dat Revit de toekomst is (dit was in 2011). Ook ga je de diepte in en is het goed voor je eigen ontwikkeling. Ik heb toen veel op YouTube gekeken naar instructiefilmpjes, vervolgens paste ik het toe en zo heb ik geleerd hoe het programma werkt.

Tijdens mijn opleiding op de Haagse Hogeschool is mijn interesse vooral aangewakkerd op het gebied van bouwfysica, onderdeel van bouwkunde. Ook sprak het onderwerp vastgoed mij aan. Het hebben van een redelijk algemene kennis over deze onderwerpen kan mij zeker in de toekomst helpen bij het beoefenen van een functie in de Bouwkunde.

Wat is je plan na voltooiing van deze opleiding?
Ik ben altijd geïnteresseerd geweest om meer kennis op te doen in bepaalde onderwerpen. Tegenwoordig is bouwkunde veel breder. Het vakgebied ontwikkelt zich uiteraard en met name op management en technisch vlak wordt het innovatiever. Ik ga met de tijd mee en dat doe ik ook binnen mijn beroepenveld. Ook wil ik graag meer ervaring opdoen en leren van de pro’s.

Heb je eerder contact gehad met PRO? Zo ja wanneer en wat heb je toen gedaan/ geleerd? Wat was je verwachting van het bureau vooraf? Voldeed het aan de verwachting?
Ik heb eerder stage gelopen bij atelier PRO, in 2015. Ik heb veel in groepsverband gewerkt aan een transformatieproject van een zware plaatwerkerij in Vlissingen die getransformeerd wordt tot zorgcentrum, en aan nieuwbouw. Dat zorgcentrum heeft verschillende functies. Tijdens mijn stage verrichtte ik onderzoek naar de haalbaarheid van het plaatsen van een theater in de foyer. Verder heb ik verschillende onderzoeken gedaan naar oplossingsmogelijkheden op het gebied van lucht en contactgeluid. Volgens de huidige regelgeving mag er bijvoorbeeld vrijwel geen geluid in de zorgwoningen binnendringen. Aan de hand van een advies met oplossingen, tekeningen en berekeningen heb ik mijn advies onderbouwd.


Wat was je indruk van het werk van een architectenbureau in de praktijk? Waar heb je het meeste van geleerd?
Ik heb wel al eerder in de praktijk gewerkt bij een architectenbureau. Maar het was daar heel anders dan bij atelier PRO. Atelier PRO werkt meer aan overheidsprojecten en grootschalige projecten. Ik weet nog dat ik het spannend vond om binnen zo’n groot team te werken. Na een paar weken was de spanning gelukkig weg. Dit kwam grotendeels door mijn begeleidster Marjon Maine en teamleden Felix Timmerman, André van Veen, Wendy Braun, maar ook door de andere medewerkers van atelier PRO. Bijvoorbeeld Thijs Klinkhamer die tijd maakte voor de uitstapjes met de stagiairs. De gezamenlijke lunches maakten het mogelijk om iedereen beter te leren kennen. De excursie naar Hamburg heeft wel de meeste invloed en indruk op mij gehad. Tijdens deze reis hebben we verschillende projecten bekeken. De architectuur van Hamburg vond ik heel indrukwekkend. Het gevoel van saamhorigheid en echte ´team spirit´ werden bij mij heel erg sterk tijdens deze reis. Het samen op pad gaan zorgde er ook voor dat we elkaar op een andere manier leerden kennen.


Afstuderen

Wat was je aanleiding om bij atelier PRO aan te kloppen?
Ik had er een goed gevoel bij om weer terug te komen en mijn onderzoek hier te verrichten.

Wat is je afstudeeronderwerp? Hoe kwam je er op?
Mijn afstudeeronderwerp gaat over ‘het energie verschil tussen praktijk en theorie’. Atelier PRO had via een kleiner opgezet onderzoek al het beeld dat praktijk en theorie niet helemaal met elkaar overeenkwamen. Het is nodig om in beeld te krijgen waardoor het komt dat praktijk en theorie verschillen en hoe groot die verschillen zijn. Verder is het ook belangrijk om te weten welke parameters van belang zijn op het energieverbruik.

Kreeg je voldoende input van PRO, waar bleek dat uit?
In het begin werd ik goed op weg geholpen bij het definiëren van dit onderzoek door Ernstjan Cornelis en later tijdens mijn onderzoek heeft John Koks als begeleider mij in de goede richting gestuurd. Bij hem kon ik met mijn vragen terecht en werden mijn stukken inhoudelijk bekeken. Wat ik erg fijn vond was dat er minimaal 1 keer in de week ruimte werd gemaakt om de voortgang te bespreken.

Hoe liet je PRO zien wat jouw onderzoek en bevindingen waren bij PRO? Wat waren de reacties?
Ik heb een presentatie gegeven aan het bureau. Voor zover ik merkte waren de reacties positief. Voor de officiële reacties is het nog even afwachten.

Wat kun jij PRO adviseren over dit onderwerp? Waarom?
Het is goed om de aanbevelingen over te nemen of samen te vatten. En verder moet je mijn onderzoek maar lezen.