Open Huis 15 maart

Afgelopen februari is De Statie in Sas van Gent en seniorenwoningen
(ruim 8.000 m²) opgeleverd. Aanstaande 11 maart zullen de deuren van de MFA feestelijk geopend worden in bijzijn van minister van Binnenlandse Zaken Ronald Plasterk (oud Minister van OCW) tijdens het Variété-symposium. Onder andere zal architect directeur Dorte Kristensen van atelier PRO architekten een korte lezing geven over de architectuur. Op 15 maart kunt u zelf een kijkje komen nemen tijdens het Open Huis. Op die dag zullen ook de gebruikers zich inhuizen.

De MFA is een reactie op de veranderende demografische factoren in de regio. De MFA zal als verbindende factor dienen voor de Sassche gemeenschap van ca 3600 inwoners die onderdeel uitmaakt van de gemeente Terneuzen. Het complex is een gezamenlijk initiatief van de gemeente Terneuzen en Woongoed Zeeuws Vlaanderen. Naast een bibliotheek, diverse wijkvoorzieningen en een sportaccommodatie, biedt het onderdak aan twee basisscholen, een kinderdagverblijf, peuterspeelzaal, GGD-post en het wooncomplex met 23 seniorenappartementen. Het gebouw faciliteert maar liefst 15 sportclubs en 25 verenigingen.

De kavel van de MFA en de seniorenwoningen is langgerekt en grillig. De grenzen volgen gedeeltelijk de oude contouren van de stadswal die nu slechts nog afgetekend wordt door groene hagen. Als knipoog naar de prachtige lokale traditionele zwart geteerde boerenschuren in het gebied, bestaat de gevel van de Statie uit gepotdekselde, zwarte houten delen. De delen zijn ruw bezaagd. Dit geeft het gebouw een aardse, bijna oer-uitstraling waarin brede wit omkaderde raampartijen afwisselen met smalle verticale ramen. Op een enkele plek steekt een erker uit. Het complex speelt in op schaalverfijning door middel van alzijdigheid, hoekverdraaiingen en de plasticiteit.

Vanuit het Sassche centrum loopt een duidelijke route naar de locatie. Deze route loopt door tot in het centrale hart, ‘het venster’ van het gebouwensemble, waarna de openbare ruimte letterlijk even ‘geknepen’ wordt door het schuin geplaatste seniorencomplex. Eenmaal voorbij het complex opent de ruimte zich tot een doorlopende ruimte met verschillende belevingswerelden. Het venster is binnen doorgezet aan de hand van een transparante glazen plint. Hier beslaat het centrale hart twee bouwlagen waaraan verschillende voorzieningen grenzen. Het is sociaal gezien een belangrijk onderdeel van het complex, want de ruimte nodigt gebruikers en bezoekers uit tot ontmoeting, zien en gezien worden.

De donkere kleur van de gevel contrasteert ook met het frisse lichte interieur. De meeste wanden zijn wit met uitzondering van enkele felle kleuraccenten in nissen in de gang en hier aansluitende ruimten. Op diverse plekken zijn brede ‘zit’-vensterbanken om op informele wijze het ontmoeten te stimuleren. Her en der zijn houten elementen te onderscheiden.

In tegenstelling tot de MFA is het seniorencomplex een kloek rechthoekig volume. Het complex complementeert door de lichte gemetselde steen en sluit hierdoor, gezien zijn woonfunctie, aan op de Sassche huizen. De balkons liggen pal zuid en verspringen zodat er sprake is van een prettige ‘buur’-afstand. Aan de galerijzijde zorgen onregelmatig geplaatste kolommen voor enige beschutting.

Sas van Gent heeft een Frisse Scholen niveau B-label wat inhoudt dat het binnenklimaat aan hogere kwaliteitseisen voldoet dan de norm is in leslokalen, speellokalen en andere educatieruimten. Om aan deze eisen te voldoen is er in eerste instantie gebruik gemaakt van passieve duurzaamheid, ook wel Low-tech duurzaamheid. Dit heeft geleid tot een minimum aan installaties in de vorm van PV-cellen op de woningen en dry-coolers op het dak van de MFA, in combinatie met een WKO en gebalanceerde ventilatie met warmteterugwinning.

filmpje van wethouder Cees Liefting  in gesprek met Dorte Kristensen over de bouw van de statie