Nieuwe opdracht: Diagnostisch Centrum VUmc

Atelier PRO heeft opdracht voor de nieuwbouw van het Diagnostisch Centrum van de Vrije Universiteit van Amsterdam.  Het laboratorium aan de Van Der Boechorststraat dat in de eerste fase ongeveer 21.000 m² zal beslaan is onderdeel van een grotere, toekomstige uitbreiding aan de zuidkant van het bestaande VUmc–complex aan de Boelelaan in Amsterdam.

 In het ontwerp van atelier PRO is sterk de nadruk gelegd op een combinatie van het concept ‘healing environment’, duurzaamheid en flexibiliteit.  Het gebouw bevat een tweetal atria die  fungeren als ‘groene longen’: het zijn getemperde buitenklimaatzones met binnentuinen waaromheen clusters van werkkamers worden gegroepeerd. Werkruimten grenzend aan deze groene longen kunnen een langere periode van het jaar natuurlijk geventileerd worden door een raam te openen op de getemperde buitenlucht die door de zon passief wordt verwarmd. De groene long brengt licht, lucht en ruimte diep in het gebouw en zorgt voor een prettige ambiance voor de werkkamers en stafruimten. 

 Het spanningsveld tussen een duurzaam ontwerp en de wens om een alzijdige architectonische expressie is in het ontwerp van atelier PRO gebruikt om een bijzondere gevel te ontwikkelen. Deze zelfbeschaduwende gevel bestaat uit een stapeling van verticale lamellen gemaakt van keramische platen die fijnstof, stikstof en vluchtige organische stoffen binden. De kozijnen worden in een lichte bronstint geanodiseerd en staan afhankelijk van hun geveloriëntatie verticaal of enigszins gekanteld tussen de lamellen. Hierdoor ontstaat een klassiek spel van licht en schaduw, transparantie en geslotenheid in een stapeling van identieke elementen.

Meer projectinformatie over het Diagnostisch Centrum VUmc.