Clean Air Pressure Cooker

Met grote stappen gaan we bij atelier PRO vooruit tijdens de Pressure Cooker Workshop van Clean Air Schools. Afgelopen week was de kick off. Sindsdien heeft het ontwerpteam de mogelijkheden van de Clean Air ingrepen geïnventariseerd.

Toolbox

De toolbox vertegenwoordigt de ruimtelijke ingrepen, die de luchtkwaliteit in stedelijke omgevingen verbetert. Deze gereedschapskist maakt het mogelijk om binnen korte tijd verschillende concepten te kunnen genereren en scenario’s op schetsniveau te kunnen doordenken. Tijdens de workshop ontwerpen we niet alleen een Clean Air School, maar optimaliseren we ook de toolbox als ontwerpgereedschap.

Ontwerpen
Nadat we de concepten en de mogelijkheden ervan hebben verkend, komen we uit op een Clean Air Schools ontwerp. We zetten in op de combinatie van aerodynamiek en de creatie van een goed microklimaat rond het schoolgebouw. 

TNO
Met Piet Jacobs en Lisette Klok van TNO bespreken we het ontwerp. Piet licht toe hoe het binnenklimaat op een dergelijke locatie het beste te beheersen is. We gaan verder met een aantal conclusies en adviezen, waaronder:

'Maak gebruik van elektrostatische filters en benut het gebouw als een spoiler en als filter voor de buitenruimte.'

Met Lisette bespreken we de invloed, die het gebouw zal hebben op de gebouwde omgeving. We werden wijzer over het effect van het inzetten van bomen. Bomen creëren turbulentie en kunnen fijnstof afvangen. We zetten na het gesprek met Lisette in op de aerodynamische kracht van het groen in het ontwerp. Het filtereffect van groen is mooi mee genomen, maar op deze locatie niet zijn grootste kwaliteit. Verder leren we over lijwervels achter gebouwen en zien de potentie in het creëren van een luwte achter het gebouw. Hier kunnen we een buitenruimte ontwerpen, waar niet allen voor de leerlingen, maar ook voor de bewoners van de omliggende woonwijk, een prettig verblijfsgebied zal kunnen ontstaan.

Locatiespecifiek ontwerpen
Een van de belangrijkste conclusies is dat er altijd op maat moet worden ontworpen en dat het ontwerp in een windtunnel zou moeten worden getest om het effect van het ontwerp goed te kunnen voorspellen. Luchtstromen zijn immers moeilijk te modelleren.

Tussenevaluatie
Donderdag 18 juli bespraken we onze bevindingen met de samenwerkingspartners Jan Bel en Annemie Tormans van de gemeente AntwerpenSjoerd Hoogewerf, architect afgestudeerd op ‘Clean Air Cities’, Ulf Hackauf van The Why Factory, Stefan Van Uffelen van Dutch Green Building Council, Gerard Vos van Imago Bouwers en Berit PiepgrasBas Woldman en Alex Letteboer van atelier PRO.

 

We bekijken en bespreken air pollution dispersion models

en hebben het over de mogelijkheden van het certificeren van een Clean Air School, bijvoorbeeld in combinatie met Frisse Scholen 2.0. Ook wordt besproken hoe het ontwerp een werkbare voorbeeldfunctie met typologische oplossingen kan zijn.

Ondertussen zijn we met deze waardevolle inbreng alweer verder in het ontwerpproces en presenteren donderdag het defintieve ontwerp, dat we hier binnenkort laten zien. Tot dan kunt u ons volgen op Facebook of eerdere blogs lezen over dit onderwerp.