Case-study Clear Air Schools

door: Alex Letteboer en Berit Piepgras

 

De case-study  Clean Air Schools is van start gegaan! Clean Air Schools is een vervolg programma op het Clean Air Cities onderzoek dat na een initiatief van atelier PRO i.s.m. the Why Factory was gestart. Clean Air Schools richt zich op de impact van fijnstof op de huisvesting van maatschappelijke instellingen voor kwetsbare groepen in de samenleving zoals scholen, jeugdcentra, kinderdagverblijven en huisvesting voor ouderen. Het case-onderzoek is opgezet als een drie weken durende workshop, waarin atelier PRO samenwerkt met de gemeente Antwerpen, the Why factory, TNO en Imago Bouwers.

Fijnstof is in vele steden in West-Europa een groot probleem. Hoge concentraties fijnstof in de buurt van ringwegen en snelwegen verhinderen de verdere ontwikkeling van steden. In Antwerpen worden met meer dan 24.000 vrachtwagens per rijrichting op verschillende plaatsen van de Antwerpse ring, de hoogste concentraties vrachtverkeer van Vlaanderen gemeten. De daarbij gepaard gaande uitstoot van fijnstof staat de bouw of renovatie van ‘frisse scholen’ in de buurt van de ring in de weg. Vooral in de buitenruimte en op schoolpleinen zijn de concentraties alarmerend. Met deze case willen wij onderzoeken welke maatregelen in en om het schoolgebouw, de concentraties fijnstof kunnen reduceren tot acceptabele niveaus, voor zover die bestaan. Daarbij willen wij ook de effecten voor de directe omgeving van dergelijke ‘clean air’-schoolgebouwen onderzoeken.

Afgelopen woensdag zijn we gestart met de kick-off meeting. Aanwezig waren: Jan Bel van de gemeente Antwerpen, Sjoerd Hoogwerf, architect afgestudeerd op ‘Clean Air Cities’, Ulf Hackauf van the Why-Factory, Gerard Vos van Imago Bouwers en Berit Piepgras, Bas Woldman en Alex Letteboer van atelier PRO. Samen met de gemeente Antwerpen hebben wij een reële locatie gevonden in Antwerpen: een nieuw te bouwen middelbare school voor 850 leerlingen aan de Desguinlei. De locatie grenst niet alleen direct aan de ring maar wordt ook aan alle andere zijden omzoomd door wegen met druk autoverkeer. Op elke foto die Berit op een verloren ochtend heeft gemaakt staan minstens drie vrachtwagens, alsof een lange trein van camions altijd voorbij rijdt. Uit meetgegevens van de stad Antwerpen blijkt dat de waarden ver boven de Europees toegestane niveaus reiken.

De komende weken gaan wij door middel van ontwerpend onderzoek een aantal scenario’s uitwerken, waarbij we naast lokale maatregelen ook de maatregelen die de gemeente Antwerpen op grootstedelijke schaal wil uitvoeren in ogenschouw nemen. Uiteindelijk zal per scenario een specifieke toolbox worden ingezet voor een clean-air ontwerp op maat. De hulp van TNO is ingeroepen om de ontwerpvoorstellen door te rekenen op effectiviteit. Al met al zijn wij met goede zin fris van start gegaan!

Op de hoogte blijven van Clean Air Schools? Like het project op Facebook en je krijgt automatisch bericht bij elke vordering. Een mailtje sturen naar Berit kan ook.

Vervolgblog