Lezing 10 mei 2012: Dorte @Congres Architectuur en Onderwijs

Leren is nieuwsgierig maken en vindt al lang niet meer alleen plaats op school. De tijd dat deze uit louter klaslokalen bestond ligt achter ons. Gezamenlijke leeractiviteiten nemen een steeds groter deel van de tijd in beslag. Meer dan 175 mensen discussieerden over deze thema's tijdens het voorjaarscongres op 9 mei 2012 dat De Architect organiseerde op de faculteit Bouwkunde van de TU Delft.

Na de openingslezing van onderwijsdeskundige Robert Jan Simons debatteerden de keynote speakers met de zaal over actuele problemen in scholenbouw: luchtkwaliteit die achter blijft; draconische regelgeving; bouwprocessen zonder open gesprek. Dorte Kristensen, directielid atelier PRO, behandelde daarna in een middag-sessie de veranderende rol van de architect in het tot stand brengen van de gewenste vernieuwingen.

Met de titel 'De Spagaat van de Architect' presenteerde zij de kansen én uitdagingen voor architecten om schooldirecteuren te helpen om te komen  tot plannen voor nieuwe en betere gebouwen. Innovaties in onderwijs, leren, ontwerpen en in de organisatie van het bouwproces dwingen tot heroriëntatie. De architect kan hier bij uitstek zijn rol als integrale creatieve denker vervullen. Na een korte inleiding werden de volgende vragen besproken: Hoe kan de architect helpen een toekomstbestendige school te maken zonder zich te verslikken in het (verander)proces? Hoe brengt hij traditie, ervaring en vernieuwing met elkaar in balans? Speelt de (visie van de) architect überhaupt een rol in de veranderingen?

Herman Hertzberger verzorgde de slotlezing "Ik leer dus ik ben" met een overzicht van mooie voorbeelden hoe je de onderwijsveranderingen ruimtelijk handen en voeten kunt geven. Hij herhaalde het nog maar eens: 'het ouderwetse idee van de architect die  tekent het even en zo gaan we  het doen, bestaat al lang niet meer. Je  bent onderdeel van een groot  proces.'

Fotoverslag congres Architectuur en Onderwijs.
Bekijk hier de presentatie van Dorte.
Bekijk alle presentaties en lezingen van het congres op 9 mei.