Persrondleiding door vernieuwd gemeentehuis Zeist

Op dinsdag 25 maart organiseert architectenbureau RAU en atelier PRO samen een persrondleiding door het vernieuwde gemeentehuis in Zeist. Recentelijk heeft de gemeente Zeist haar vernieuwde huisvesting officieel geopend voor publiek. Nu geven Dorte Kristensen en Thomas Rau samen een exclusieve rondleiding en een toelichting op het ontwerp. 

Om aan te melden voor de persrondleiding, meer informatie of gebruik van beeldmateriaal kunt u contact opnemen met pr@atelierpro.nl

 

In het vernieuwde gemeentehuis van Zeist komen vier generaties gemeentehuizen in één ensemble samen. De nieuwe uitbreiding verbindt het historische gemeentehuis uit 1878, het monumentale raadhuis uit 1908 en het Lengkeek-gebouw uit 1984 met elkaar. Elke bouwkundige ingreep op deze bijzondere en historische plek is gevoelig. Voor het realiseren van haar vernieuwde onderkomen en de herontwikkeling van dit gebied stelde de gemeente daarom voorwaarden om de monumenten en historisch belangrijke stedenbouwkundige structuren in het plangebied te behouden. RAU ontwierp het stedenbouwkundig plan en het casco van het verbindende deel. Atelier PRO ontwierp het interieur en bracht samenhang tussen de verschillende gebouwen met één homogeen interieur. Duurzaamheid en Het Nieuwe Werken waren daarbij belangrijke vertrekpunten, naast de aandacht voor de historische gebouwen en stedelijke ruimten.

 

Stedenbouwkundig plan en nieuwbouw van RAU

De kracht van het ontwerp van RAU voor het nieuwe gebouwdeel ligt in zijn terughoudendheid. Het ontwerp respecteert het karakter en de schaal van de bestaande historische structuren. Door zijn neutrale, terughoudende vormgeving treedt de nieuwbouw bewust op de achtergrond en vormt zo een subtiel decor voor het monumentale raadhuis. De kerk en het raadhuis van 1908 worden als ijkpunten in de stedenbouwkundige setting bevestigd. Twee belangrijke zichtlijnen (tussen de 1e Dorpsstraat en het Walkartpark en de lijn tussen Het Rond en de kerk) worden in het ontwerp hersteld. Tussen de nieuwbouw en de bestaande gebouwen in is een glazen entreehal gemaakt, die functioneert als spil in het samenvoegen van de vier generaties gebouwdelen. De openheid van de entreehal geeft uitdrukking aan de publieke functie van het gemeentehuis. Door de transparantie van gevel en dak behouden de bestaande panden een optimale daglichttoetreding.

 

Interieur, inrichting en renovatie van atelier PRO

Atelier PRO verzorgde de verbouwing en renovatie van de bestaande gebouwen en de inrichting van het gehele gemeentehuis. Het doel van het interieurontwerp is een thuis te scheppen voor zowel de inwoners als de medewerkers. Doordat het gebouw uit vier delen bestaat, ieder met een eigen sfeer, eigen verdiepingshoogtes, eigen richtingen, lag de uitdaging in ‘verbinden zonder identiteitsverlies’. De dienstverlenende taak is op de nieuwe locatie ingericht op de toekomst met als visie ’De gemeente heeft antwoord’. Er is één loket voor de burger. De publiekshal, in de nieuwe aanbouw, is ingevuld met een variatie aan publieke functies waar ontmoeting tussen gemeente en inwoner centraal op verschillende manieren wordt geaccommodeerd middels balies, wacht- en overlegplekken, spreekruimten en een leesruimte. De basiskleuren zijn rustig; witte wanden, vloeren in natuurlijke tinten. Kleur is ingezet om de ruimtes te structureren en vindbaarheid en identiteit te vergroten. De anciënniteit van de historische panden wordt in de afwerking zichtbaar gemaakt en herinneren aan de herenkamers met donkere lambriseringen, gekleurde wanden en behang met gestileerde natuurprints.

 

Duurzaamheid

De realisatie van een duurzaam gebouw was een van de belangrijkste eisen van de gemeente. Mede daarom zijn RAU en atelier Pro geselecteerd. Zowel in de keuze van techniek, materialen als los meubilair is duurzaamheid een drijfveer geweest: energiezuinige technieken, gebruik van een warmtekoude-opslag voor koelen en verwarmen, natuurlijke materialen, bamboe, on spot werkverlichting, c2c vloerbedekking, behang op gerecycled papier zijn enkele uitwerkingen van de duurzame materialen. Meest in het oog springend is het hergebruiken van de uit het Lengkeek-gebouw gesloopte kozijnen in lambriseringen en kastenwanden. Voor atelier Pro was hergebruik van de bestaande gebouwen een gegeven en vanzelfsprekendheid. De bestaande, hergebruikte delen van het raadhuis zijn voorzien van nieuwe, aanvullende schilisolatie. Het bestaande glas is vervangen door HR++ glas, bij de monumentale gevels zijn voorzetramen toegepast. Het dak van het Lengkeek-gebouw is van nieuwe isolatie voorzien en afgewerkt met plantaardige, witte dakbanen welke gunstig zijn voor het milieu en de warmtelast verminderen. Het bestaande gemeentehuis had voor aanvang van de werkzaamheden een energielabel G. Het nieuwe gemeentehuis is opnieuw gelabeld en wordt door de duurzame aanpassingen nu beoordeeld met energielabel A.

 

Samenwerking projectpartners

Door expliciete en intensieve deelname van medewerkers in het ontwerpproces is het vernieuwde gemeentehuis voor zowel de medewerkers als inwoners van Zeist een tweede ‘eigen huis’ geworden. Het gemeentehuis Zeist met daarbij woningen en een parkeergarage was een Design & Build opdracht die aan het consortium Kondor Wessels Vastgoed met het architectenbureau RAU werd gegund. Atelier PRO kreeg de opdracht voor de renovatie van het Lengkeek-gebouw en de totale inrichting van de verschillende gebouwen.  Omdat de ideeën over duurzaamheid, het zorgvuldig omgaan met erfgoed en transformatieprocessen in de bestaande stad door iedereen gedeeld werd was de samenwerking tussen de projectpartner vanzelfsprekend en goed. Het adviesbureau voor maartschappelijk vastgoed OLCO begeleidde het proces van aanbesteding tot oplevering.

 

Klik hier voor de project pagina op de website van atelier PRO.