Atelier PRO ontwerpt luxe woningen bij Haagse duinen

Atelier PRO heeft in opdracht van Bouw- en Aannemersbedrijf Schouten, een ontwerp gemaakt voor drie urban villa's op een plint aan de voet van de Haagse duinen. Het gebied ligt tussen de International School The Hague (ISH) en de Ockenburgstraat aan de Wijndaelerweg, een bijzondere locatie op de overgang tussen stad en groen.

Woningen en opvangvoorzieningen
Het plan 'Zuiderduinen' bestaat uit 61 koop- en huurappartementen van 90-120 m² in het hoge segment, geclusterd in drie urban villa's op een plint van een stallingsgarage met 63 plaatsen en een kinderdagverblijf met buitenschoolse opvang van 1475 m².
Om maximale openheid in het gebied te behouden worden de woningen geclusterd in drie woonblokken om zoveel mogelijk hoekappartementen te realiseren. De parkeerplaatsen van deze woningen worden onzichtbaar in een kunstmatige duin verwerkt, evenals de voorzieningen, de bergingen en de centrale entree van de woningen.

Stedelijk en groen
Aan de Wijndaelerweg-zijde heeft de duin een stedelijk karakter met etalages en entrees. Ten noorden van de kavel is een groene glooiing die de twee niveaus van parkeerplaats en groene duin met elkaar verbindt. Blok A en B zijn gesitueerd op de stedelijke plint tegenover de International School The Hague, met kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang. Boven op de duin ontstaat een tweede maaiveld waarop blok C staat. Blokken A, B en C krijgen elk een eigen ingang; A en B op de begane grond aan de Wijndaelerweg en blok C op de eerste verdieping aan de Ockenburgstraat. De drie entrees bieden een inpandige verbinding naar de stallingsgarage.


Royale buitenruimtes
Het plan reageert op de rijke landschappelijke context door gebruik te maken van de bestaande hoogteverschillen voor het verbergen van de stallingsgarage en het doortrekken van het groene karakter op de dekken. Belangrijk uitgangspunt was dat alle appartementen optimaal georiënteerd zijn. En voor maximaal wooncomfort is gekozen voor gevelopeningen van vloer tot plafond. Het is wenselijk om grote buitenruimtes te realiseren bij de appartementen. Hiervoor zijn drie verschillende soorten buitenruimtes gekozen: balkons, groene tuinen op het dek, en ruime dakterrassen door ‘set backs’ op de topverdiepingen.

Sculpturaal
Door de uitdrukkelijke wens voor ruime buitenruimtes heeft atelier PRO gekozen voor een bijzonder balkonproduct van Hi-Con Nederland. Door gebruik te maken van hoge sterkte beton kunnen ultradunne balkonplaten gerealiseerd worden van 2,7x9m met een minimale dikte van 6.5cm aan het uiteinde. Atelier PRO heeft gebruik gemaakt van deze rankheid om horizontale belijning te introduceren in de gevels waaruit de balkons visueel lijken te groeien. Hierdoor ontstaat er een interessante stapeling van slanke betonbanden, zandkleurig metselwerk penanten met daartussen gevelopeningen met glas van vloer tot plafond voor maximale benutting van de groene context.

Met deze uitgangspunten heeft atelier PRO een sculpturaal gebouw ontworpen dat een zeer uitgebreid programma op een kwalitatieve manier oplost op een bijzondere locatie. Wonen in de stad en in het groen worden opgenomen in een sculpturaal alzijdig gebouw dat dynamisch op de bestaande kwaliteiten reageert.

De inschrijvingstermijn is inmiddels gesloten. De reacties op de verkoop waren overweldigend. Alle appartementen en penthouses staan onder optie.