Fase II ROC HUB gestart

Inmiddels zijn we bijna een jaar verder sinds we door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie geselecteerd zijn met ons voorstel ROC HUB voor het ROC Horizoncollege. In de fase I hebben we middels co-creatie diverse workshops, gesprekken en interviews gevoerd met docenten, studenten, lokale ondernemers en gemeente.

Om zowel analytisch als dromend te werk te gaan zijn de uitkomsten vertaald naar visies, speculatieve hubmodellen die tot de verbeelding spreken en laten zien hoe ander gebruik tot nieuwe mogelijkheden en verbinding kan lijden.  

De viertal hubs:

ROC Tribes

Skill to Jobs-hub

‘stad van de Zon’ innovatiecampus

Horizon Summer Festival

In deze fase zullen we enkele van deze hubs op verschillende locaties van ROC Horizoncollege testen middels ontwerpend onderzoek met als overkoepelende vraagstelling: Wat zijn de ruimtelijke, organisatorische, juridische en financiële condities waarmee bestaande ROC-locaties een Hub-functie kunnen vervullen.

Deelvragen hierbij zijn:

-  Wat gebeurt er dan in het gebouw?

-  Wat is er anders dan nu?

-  Wie kom je allemaal tegen in het gebouw?

-  Welke betekenis heeft onze school dan in de regio/stad?