De eerste paal van Universitair Centrum Psychiatrie in Groningen is geslagen

De eerste paal is geslagen van het door atelier PRO architecten en Vakwerk architecten ontworpen Universitair Centrum Psychiatrie in Groningen.

Atelier PRO architecten en Vakwerk architecten werken samen aan een nieuw gebouw voor het Universitair Centrum voor Psychiatrie (UCP) in Groningen. De twee bureaus zijn hiervoor een samenwerkingsverband aangegaan waarin de kruisbestuiving tussen de verschillende ontwerpers heeft geleid tot een zonnige, efficiënte en vriendelijke omgeving voor psychiatrische patiënten en medewerkers. Beide bureaus werken in dit project samen met Valstar Simonis, Pieters Bouwtechniek en Peutz.


Het UCP is hét expertisecentrum op het gebied van geestelijke gezondheidszorg in Noord-Nederland. Er werken ca. 570 betrokken en gedreven medewerkers aan hoogstaande psychiatrische diagnostiek en behandeling in een open en hartelijke sfeer. Het behandelaanbod is klinisch en ambulant, met diverse specialisaties en samenwerkingen binnen en buiten het UMCG en de regio. Het UCP beschikt over bijzondere expertise en, deels experimentele, mogelijkheden voor diagnostiek en behandeling. Daarnaast heeft het UCP belangrijke onderwijs-, opleidings- en onderzoekstaken.

De nieuwbouw moet de kerntaken en de ambitie van het UCP ondersteunen: leidend hierin is het verbeteren van de prognose van mensen met psychiatrische aandoeningen, door kennisontwikkeling en klinische toepassing hand in hand te laten gaan.

Wakker worden met de zon!

Leidraad bij het ontwerpen is de oriëntatie op de zon geweest, in combinatie met een vriendelijke en huiselijke sfeer; eerder een gewoon gebouw dan een ziekenhuis creëren. Het complex zoekt dan ook in schaal en materialisatie aansluiting bij de naastliggende woonwijk.

De kliniek, waar patiënten enkele dagen tot enkele weken verblijven, is in het bouwdeel naast de Oosterparkbuurt geplaatst. Het uitzicht van de kliniek is gericht op de stad en niet op het ziekenhuisterrein. Healing environment is belangrijk voor mensen met een psychiatrische aandoening. Veel daglicht in het gebouw is een belangrijk onderdeel van Healing environment en draagt bij aan herstel. Alle patiëntenkamers zijn gericht op de ochtendzon terwijl de huiskamers en de daktuinen juist middagzon krijgen. De mooie groene daktuinen zijn op de eerste verdieping gepositioneerd, boven op de therapieruimtes van de begane grond. Aan de voorkant van het gebouw, bij de entree, bevinden zich alle polifuncties. De opzet van het ca. 15.500 m² grote complex is zodanig dat functieveranderingen in de toekomst eenvoudig inpasbaar zijn.