Laatste Steen UCP Groningen

Op 11 oktober legden we de laatste steen van het Universitair Centrum Psychiatrie Groningen – een gebouw waar de normaliteit centraal staat.

Met het UCP Groningen hebben atelier PRO en Vakwerk Architecten een psychiatrisch centrum gecreëerd dat open is naar de omgeving en de maatschappij, maar tegelijkertijd ook veilig en geborgen, en waarin patiënten zoveel mogelijk onderdeel blijven van de normale wereld. Patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs gaan er hand in hand, om zo de best mogelijke zorg te bieden.


Lees meer