Verwacht in 2024: oplevering UCP Groningen

Eén van de dingen waar we naar uitkijken in 2024 is de oplevering van het UMCG - Universitair Centrum Psychiatrie, een ‘healing environment’ voor patiënten met een psychiatrische aandoening.

In het gebouw, dat we ontworpen hebben in samenwerking met Vakwerk Architecten, moeten, naast patiëntenzorg, ook onderzoek en onderwijs een plek krijgen. Daarbij is het wel belangrijk dat patiënten zich zo min mogelijk geïnstitutionaliseerd voelen, en dat ze in verbinding blijven met de maatschappij. In ons ontwerp is ‘normaliteit’ dan ook één van de centrale uitgangspunten. Het nieuwe UCP wordt een geborgen en vriendelijke ‘thuisomgeving’ voor patiënten, maar wel één waar medewerkers en onderzoekers tegelijkertijd op een veilige en gestroomlijnde manier hun werk kunnen doen.

Het nieuwe UCP bestaat uit twee delen: een poliklinische vleugel voor onderzoek en dagbehandelingen en een kliniek met patiëntenkamers. De polikliniek, waar mensen - al dan niet van buitenaf - komen voor een afspraak, ligt aan de kant van het Centraal Medisch Complex van het UMCG. De kliniek, waar patiënten langer verblijven, juist aan de stadskant naast de Oosterparkbuurt. De twee delen zijn verbonden door een lager gebouwdeel met daktuinen.

Daglicht is een belangrijk onderdeel bij het creëren van een ‘healing environment’ en draagt bij aan het herstel. Daarom zijn alle patiëntenkamers gericht op het oosten, waardoor mensen wakker worden met de ochtendzon; ook hebben ze vanuit hun kamers zicht op de Oosterparkbuurt. De huiskamers en de daktuinen krijgen dan juist weer de middagzon; van binnenuit kijk je uit over de daktuinen, een weelderige, groene oase die voor alle patiënten toegankelijk is. Zo wonen patiënten in het nieuwe UCP in een beschermde, prettige omgeving waar ze - op afstand - toch middenin het stadsleven staan.

Scheduled for 2024: completion UCP Groningen

One of the things we are looking forward to most in 2024 is the completion of the UMCG - University Psychiatric Centre, a 'healing environment' for patients with a psychiatric condition.

The UCP, which we designed in collaboration with Vakwerk Architecten, accommodates research and education facilities as well as patient care. To improve their recovery and return into society, we felt it was important for patients to stay connected with the world, and not to feel ‘institutionalised’; therefore, 'normal life' is one of the key principles in our design. The new UCP will be a secure and friendly ‘home base’ for patients, but one where staff and researchers can simultaneously do their work in a safe and streamlined way.

The new building consists of two separate wings: an outpatient wing where patients come for appointments and therapy sessions and a clinic with patient rooms for longer, in-house treatments. The outpatient clinic is located adjacent to the main UMCG Central Medical Complex; the clinic faces the city, looking towards the Oosterpark neighbourhood. The two wings are connected by a lowered building section which is topped by a roof garden.

Daylight plays an important role in creating a 'healing environment', because it greatly contributes to patients’ recovery. Therefore, all patient rooms face east, so people wake up with the morning sun; in addition, all rooms offer a view of the Oosterpark neighbourhood. The living rooms and roof garden, on the other hand, get the afternoon sun. Internal areas look out onto the roof garden, a lush, green oasis accessible to patients and visitors alike. In the new UCP, patients can lead their lives in a homely yet sheltered environment, and still be at the centre of city life.