Ronde vormen

Technisch weer, veel afgeronde vormen én vrouwen op de bouw van MFA op Expeditie in de wijk Vossener te Venlo:

projectleidster van gemeente,
twee architectes,
technisch projectleidster
en een opzichtster

De multifunctionele accomodatie huisvest 2 basisscholen, een kinderdagopvang en buitenschoolse opvang, gymzaal, bibliotheek en wijkfuncties waaronder een kooklokaal, muzieklokaal en handvaardigheidslokaal.
Het werk vordert gestaag. Over een half jaar, medio 2013 wordt het gebouw opgeleverd.