ir. Evelien van Beek studeerde in 2008 cum laude af in architectuur aan de TU Delft met het project ‘Op het breukvlak’. Dit betrof een ontwerp voor een nieuw conservatorium in Den Haag. Direct daarna trad ze in dienst bij atelier PRO.
Eveliens professionele benadering kenmerkt zich door haar kritische en intuïtieve ontwerphouding, waaruit sterke affiniteit spreekt voor context, ruimte en materialiteit.

Evelien maakt architectonische ontwerpen en deelontwerpen van prijsvraagfase tot bestek. Bij atelier PRO werkte ze aan uiteenlopende opgaven als onderwijs, zorg, infrastructuur, wonen, cultuur en multi-use, zowel nieuwbouw als herontwikkeling.

Ze heeft een groot aandeel gehad in de architectuurontwerpen van diverse projecten. Daarnaast levert Evelien een belangrijke bijdrage aan prijsvragen, aanbestedingen en visies.

Evelien was verantwoordelijk als projectarchitect van het Vitaliscollege in Breda, het eerste project waaraan de Bredase Welstandsprijs werd toegekend.