Dr.ir. Leo Oorschot (1960) is architect, urbanist, publicist en onderzoeker. Hij studeerde aan de TU Delft architectuur en urban design bij oa. Kees Rijnboutt, Niek de Boer, Donald Lambert en de architectuurhistoricus Alexander Tzonis.Hij was twaalf jaar voorzitter van het Haags Architectuur Cafe HaAC en medeoprichter van Platform Stad Den Haag.

Voor KCAP en Geurst & Schulze architecten werkte hij aan tal van stedelijke ensembles in Vinexwijken zoals Ypenburg en aan stedelijke herstructureringsgebieden waaronder  Andreas Ensemble en Shell-terrein Amsterdam). Leo werkte mee aan hoogbouwstudie voor het Wijnhaveneiland Rotterdam waar slankheidsregels voor hoogbouw werden ontwikkeld. Ook werkte hij voor KCAP op het projectbureau Hamburg aan ensembles aan het Waterfront, Holzhafen.

In 2014 promoveerde Leo bij Urbanism in Delft met het proefschrift: Conflicten over Haagse Stadsbeelden - van Willemspark tot Spuiforum. Lees de blog over Leo's proefschrift. Daarna bleef hij verbonden aan de TU Delft als praktijkdocent en onderzoeker. Bij TU Beyond-the -Current-research deed hij onderzoek voor woningcorporaties in de G4 naar de mogelijkheden van klimaatneutraal en betaalbaar renoveren van portiekwoongebouwen uit het interbellum en de wederopbouw. Bij TU 1M Homes Initiative onderzoekt Leo de mogelijkheden om een miljoen woningen toe te voegen in het Stedelijk Netwerk Nederland. Uit deze onderzoeken zijn tal van publicaties en presentaties voortgekomen.

Leo is since maart 2021 jurylid van So you think you can build? een prijsraag voor nieuwbouw architectuur, initiatief van Aedes/NCB. Leo is tevens jurylid van Woonpioniers, een programma van de VPRO.

Registratieprofiel ORCID

Publicaties door Leo

Sustainability 2021 New Housing Concepts
Architectuur & brandveiligheid in Stedebouw & architectuur nr 3, 2017

Wil je op de hoogte blijven van Leo's publicaties volg hem dan op linkedin.