Agrarisch Onderwijs Leeuwarden

Een dak vol kassen


optimaal geïntegreerde duurzaamheid

Agrarisch Onderwijs Leeuwarden

In het ontwerp voor het Agrarisch Onderwijs Centrum (waaronder het Van Hall instituut) in Leeuwarden is veel aandacht besteed aan het beperken van het energie- en waterverbruik, toepassing van milieuvriendelijke materialen en toekomstig hergebruik van zowel bouwmaterialen (demontabel bouwen) als hele bouwdelen (separate kantoorvleugels en bedrijfshallen).
De school biedt onderdak aan een scala van agrarische opleidingen op hbo-, mbo- en vbo-niveau. Het 30.000 m² grote complex omvat vijf bouwdelen met elk een eigen constructie en verschijningsvorm. De onderwijsruimten liggen aan weerszijden van een 140 meter lange, vier verdiepingen hoge middenstraat, de zogenaamde ‘strip’. Aan de ‘groene’ noordzijde liggen drie vleugels met lokalen en docentenkamers; aan de ‘stadse’ zuidzijde practicumlokalen, dierenverblijven en educatieve productieruimten van de afdeling levensmiddelentechnologie. De administratieve ruimten zijn ondergebracht in een kantoorvleugel aan de Oostergoweg. Het halfronde verbindingselement tussen administratie- en onderwijsruimten dat in stedenbouwkundig opzicht fungeert als een nieuw voorplein voor de bestaande Johannes de Doperkerk bevat de hoofdentree, kantine, mediatheek en het auditorium.

Een deel van de kassen is op het dak van de onderwijsvleugels geplaatst (dubbel grondgebruik). Voor de draagconstructie en de gevelbetimmering werd voor het eerst sinds lange tijd weer gebruik gemaakt van inlands larikshout. De inrichting van de semi-openbare ruimte rond het complex vond plaats in samenwerking met landschapsarchitect Copijn.

 

Prijzen en nominaties:

- Eervolle vermelding jaarprijs Sigma Coatings 1996
- Voorbeeldstatus Duurzaam en Energiezuinig Bouwen (NOVEM) 1997


Agrarisch Onderwijs in de media

-'Proefproject baant weg voor inlands lariks als timmerhout', Houtwereld, nr 14 (1995), p20-21
-'Toepassing inlands hout beproefd en geëvalueerd', Duurzaam Bouwen, nr 1 (1996)
-'Projectbeschrijving Leeuwarden, Agrarisch Onderwijs', Duurzaam Bouwen, nr 3 (1996), p22
-'Agrarische opleidingen geïntegreerd in Friese hoofdstad', Stedenbouw, nr 48 (1996) 529, p33
-'Ecologische esthethiek: duurzame nieuwbouw voor Agrarisch Onderwijs Leeuwarden. PI, Projekt & Interieur, nr 5 (1996), p46-49
-'Inlands hout in Leeuwarden', Stedebouw & Architectuur, nr 12 (1996), p4
-'Leeuwarden Agricultural University', The Architectural & Building Directory of India, (1997), p51-55
-'Architectuur in Nederland: jaarboek 1996-1997', (red. R. Brouwers), Breda, 1997
- Gordijn, W., 'Bouwen met inlands hout', Het Houtblad, nr 8 (1995), p20-27
-Hal, A. van, ''Meer Hout' vraagt om antwoorden', Duurzaam Bouwen, nr 2 (1996), p30
-Koster, E., 'Eenvoud gepaard aan elegantie', Het Financiële Dagblad, 25-06-1995, p13
-Kruit, C., 'Constructiematerialen bepalen karakter', Architectuur & Bouwen, nr 9 (1996), p19-22
-Paardekooper Overman, E.J., 'Nieuwbouw Agrarisch Hogeschool in Leeuwarden', Gezond bouwen en Wonen, nr 4 (1996), p22-27
-Paardekooper Overman, E.J., Wildschut, J., 'Nederlands lariks hout voor de toekomst', Bouwwereld, nr 13 (1996), p16-19
- Velden, F. van., 'Van Hall Instituut: milieu gaat voor kostenbesparing', Cobouw, 15-06-1995
-Verstegen, T., 'De sprekende vormen van atelier PRO: Hogescholen in Den Haag en Leeuwarden', Archis, nr 5 (1997), p39-49

 

 

 

 • Kees Stuip
  zicht vanaf het water
 • Kees Stuip
  water naar oppervlakte
 • Kees Stuip
  tuintjes
 • Luuk Kramer
  gevel vanaf plein
 • Luuk Kramer
  tuintjes
 • Luuk Kramer
  zonnepanelen op dak
 • Kees Stuip
  zicht naar kassen
 • Kees Stuip
  in de kassen
 • Volker & Bergkamp
  laboratorium
 • Luuk Kramer
  houten kolom
 • Luuk Kramer
  gang met glazen pui
 • Luuk Kramer
  schoon beton
 • Luuk Kramer
  daglicht
 • Luuk Kramer
  duurzame materialen
 • Luuk Kramer
  Centrale hal
 • Luuk Kramer
  grote zaal
 • atelier PRO
  Situatie