Lezing 21 november 2012: De architect als allrounder

De architect wordt steeds meer een allrounder. Zo is atelier PRO bij de bouw van het Meander Medisch Centrum zeer betrokken geweest tijdens het gehele bouwtraject. Door zich op te stellen als sparringpartner van zowel de adviseur constructies als de adviseurs voor technische installaties, bouwfysica en brandveiligheid, heeft het bureau het gebouw een brug verder kunnen brengen.

Het meedenken en verder brengen is onlangs opgemerkt door Weekblad Facilitair & Gebouwbeheer die in het laatste nummer een artikel aan het vooruitstrevende brandveiligheidsconcept van het ziekenhuis heeft gewijd. Atelier PRO heeft samen met adviesbureau dGmR verder gedacht dan de huidige opzet van voorzieningen in zorginstellingen, die volgens hen niet meer stroken met de brandveiligheidseisen. Zo sluiten de huidige brandscenario’s in het bouwbesluit niet meer aan op nieuwe visies op gezondheidszorg in het Meander. In het  Medisch Centrum worden patiënten op eenpersoonskamers geplaatst als onderdeel van het healing environment concept. Dit vraagt om een vernieuwd protocol. Dit geldt tevens voor brandwerende deuren  in de gangen die beperkend werken bij evacuatie. Daarom worden ze vervangen door rookwerende stripe coils. Wat betreft de grote ruimtes, zoals de centrale hal, de Laan, heeft PRO het idee geopperd voor een 'omgekeerde RWA-installatie'. Hierdoor wordt druk plaatselijk opgebouwd opdat de rook via het dak kan worden afgevoerd.


Atelier PRO heeft daarnaast niet nagelaten creatief, technisch en uiteraard esthetisch mee te denken met de andere disciplines. In relatie tot de W-installaties van het Meander is het PRO geweest die te vuur en te zwaard heeft vol kunnen houden dat het mogelijk zou moeten zijn een ziekenhuis te bouwen waar alleen de Hot Floors worden uitgerust met een volledige airconditioning. Dankzij deze vasthoudendheid is in de resterende 65.000 m2 betonkernactivering toegepast, waardoor in vrijwel alle patiëntenkamers, in alle kantoren en spreekuurkamers in de poliklinieken en in het gehele psychiatrisch centrum de ramen geopend kunnen worden mits de hygiëne dit toe laat.

Ook kwam het architectenbureau op het idee de grote atria - de openbare ruimten zoals het Hof en de Foyer - bij te verwarmen met retourlucht uit de omliggende poliklinieken. Het ziekenhuis heeft nog een primeur opgeleverd. Voor het eerst wordt een nieuw type RWA dakluiken in de lage binnentuin van het Meander, de Oranjerie, toegepast die gecertificeerd is om te dienen als zomerventilatie.

Door zich naast haar core business als architect op te stellen als sparringpartner zijn nieuwe innovaties ontwikkeld waarbij duurzaamheid en functionaliteit randvoorwaarden zijn. 

Meer weten over het brandveiligheidsconcept? Woensdag 21 november zet Hein Doeksen van atelier PRO samen met Björn Peters van dGmR op het BBN congres de brandveiligheid van Meander Medisch Centrum verder uiteen.


Beveiliging Managementblad, november 2012, p48-51