atelier PRO partner van Reliplan

Atelier PRO zet zich al jaren in om bijzondere kerken te behouden vanuit onze context- en maatschappelijk gerelateerde visie. Na het seminar ‘herbestemming van religieus erfgoed’ van Reliplan - makelaar in religieus vastgoed - hebben wij in deze organisatie een partner gevonden. Door onze krachten te bundelen kunnen wij samen bijdragen aan waardige herbestemming van religieus erfgoed in Nederland. Want sinds 1978 staan er in Nederland 1350 kerken leeg, zijn er 350 gesloopt en 1000 definitief of tijdelijk herbestemd, terwijl ondertussen de ontkerkelijking de komende jaren flink blijft toenemen.

Onze boegbeeld van renovatie van kerkelijk erfgoed is het project Ludgerhof in Lichtenvoorde dat onlangs tot gemeentelijk monument is verworden. Wij transformeerden deze kerk tot een bijzondere woonvorm met respect voor het originele bouwwerk. De kerk is binnenstebuiten gekeerd. Rondom de kerkvloer van de Ludgerkerk zijn binnen het ommuurde hof twee maal acht zeer ruim opgezette woningen toegevoegd. Het project toont dat vooral kleine kerken in de provincie kansrijk zijn voor woonprojecten als in (Collectief) Particulier Opdrachtgeverschap. Deze bouwwerken bieden een unieke kans om op een bijzondere locatie buiten te kunnen wonen.

In de stad blijkt dit vooralsnog lastiger te zijn en hebben wij ondervonden dat vooral de omgevingsfactoren een grote rol spelen. Sinds twee jaar hebben wij ons ontfermd over de weeskerken - de Sacramentskerk aan de Sportlaan en de Allerheiligste Sacrament Kerk (Woonkerk Moerwijk) aan de Ekensteinstraat - in de Haagse volksbuurt Moerwijk. Gesteund door de Gemeente Den Haag, woningcorporatie Haag Wonen en een groot aantal sympathisanten, bleken de financierings- en renovatiekosten en onzekerheid over planvorming omtrent omliggende bebouwing een te groot risico voor onze groep potentiele particuliere opdrachtgevers.

Kerken hebben nog steeds meer kans als ze door overheid of semi-overheidsinstellingen worden geëxploiteerd. Een schitterend voorbeeld is de Concernlocatie van de Politieacademie. Aan de hand van restauratie, renovatie en uitbreiding hebben wij het voormalige Rooms-Katholieke kleinseminarie in Apeldoorn (1935) omgevormd tot academie.
Maar ook het door ons gerenoveerde Academiegebouw in Leiden was oorspronkelijk in de 16e eeuw de kerk van een diaconessenklooster.


De huidige renovatiedrift, gecombineerd met de wens tot behoud van religieus vastgoed, maakt dat de bijzondere bouwwerken voor steeds bredere functies geschikt worden bevonden. Onze ervaring is dat oude kerken zich zeer goed lenen als Multifunctionele Accommodatie en daarbij tegelijkertijd een vernieuwd hart van de gemeenschap kunnen vormen. Vorig jaar werd MFA Huis van de Heuvel in Breda geopend, deels gevestigd in een door ons gerenoveerd oud Neo-Romaans Kerkgebouw en blijkt een groot succes. Hetzelfde geldt voor MFA Zuiderkwartier & GGZ waar naast nieuwbouw het oude zusterhuis is behouden.

Gezien onze brede ervaring met herbestemming van religieus erfgoed, hopen we een interessante partner te zijn voor Reliplan. Wij zien uit naar een volgend kerkelijk project met oog op behoud van prachtige bouwwerken in combinatie met bijzondere functies.