Afscheid Hans van Beek

Lectori Salutum,

Na 38 jaar werken aan de leefbaarheid van de stad en haar gebouwen nam Hans van  Beek op 21 juni op de Dag van de Architectuur officieel afscheid als directeur van atelier PRO.
Voor ons als directie van atelier PRO een moment om stil te staan bij de betekenis van onze collega architect directeur Hans voor ons vak. Hij was een van de ‘founding fathers’ van ons architectenbureau en al deze jaren als architect een passievol
voorvechter van een leefbare stad. In 1976 richtte Hans samen met Sjoerd
Schamhart, Cees Nieuwenkamp en Ernst Verheij atelier PRO architekten op.

Zijn overtuiging
is dat nieuwe gebouwen moeten bijdragen aan doorontwikkeling van het stadslandschap. De architectuur, de vormen, de sfeer, de stedelijke ruimten om het gebouw heen: ze zijn een deel van dat stedelijk landschap en moeten het al aanwezige karakter versterken.
Aandacht voor de context bleef vanaf het eerste tot het laatste project. Het
werd een Leitmotiv in het werk van atelier PRO en voor de medewerkers een
inspiratie, deze nieuwe manier van omgaan met de bestaande stad, haar bewoners,
de oude gebouwen en de stedelijke ruimten.

Bij Couperusduin, het eerste grote project van Hans uit de jaren zeventig,
leerde hij het vak pas goed kennen  van de architect Sjoerd Schamhart. Veel van zijn werk, zoals Couperusduin, Katerstraat, Haagse Hogeschool, Prinsenhof en Het Nationale Toneel, kreeg door deze houding van Hans een bijzondere betekenis voor Den Haag. Bij zijn laatste project Meander Medisch Centrum Amersfoort uit 2013 leren jonge architecten de omgang met het bestaande landschap en de mensen die in de gebouwen verblijven of werken.

Wij als directie
kennen Hans als gepassioneerd collega directeur. De woorden: ‘Kan niet’, kunnen echt niet voor Hans. Volharding en wilskracht waren al deze jaren de drijfkracht van atelier PRO, ook in moeilijke jaren, en voor ons een grote stimulans. Het werken aan de leefbaarheid en de stad en haar gebouwen blijven voor ons een belangrijke drijfveer.
 
Dorte Kristensen,
Ernstjan Cornelis,
Alex Letteboer
 

Bekijk de biografie van Hans van Beek of een overzicht van zijn werk.
De foto's rechts van deze blog zijn een kleine selectie uit zijn omvangrijke oeuvre.

De dagelijkse leiding van atelier PRO is nu in handen van Dorte Kristensen, Alex Letteboer en Ernstjan Cornelis.

Dorte werkt sinds 1989 bij atelier PRO, vanaf 2003 maakt zij deel uit van de directie. Zij specialiseerde zich in maatschappelijk vastgoed zoals scholen, zorggebouwen, gemeentehuizen, theaters. Gebouwen die allemaal verweven zijn met de stad en het stedelijk leven.
Alex werkt sinds 2005 bij PRO en is sinds 2008 directielid. Zijn ontwerpen zijn een voortdurende zoektocht naar toekomstbestendige oplossingen voor een samenleving in transitie. Het nieuwe hoofdkantoor van IKK Südwest in Saarbrücken, drie energieneutrale regiokantoren voor Enexis en het Diagnostisch Centrum van de VUMC in Amsterdam zijn daar voorbeelden van.
Ernstjan startte in 1993 bij PRO en is sinds 2006 directeur uitvoering en
financiën. Door zijn scherpe focus op bouwen, economie en organisatie zorgt hij
binnen PRO voor talloze organisatorische vernieuwingen en samen met
bouwpartners voor transparante samenwerking zonder barrières door achtergronden
en gewoontes.
 
Foto: Thijs Klinkhamer