Canadese studenten architectuur uit Quebec bezoeken O3 in Haagse Rivierenbuurt

Op 1 november ontving atelier PRO een groep architectuur studenten en docenten uit Canada voor een ontwerpuitleg en bezichtiging van integraal kindcentrum O3. O3 is een multifunctionele voorziening in de Haagse wijk Rivierenbuurt en biedt aan kinderen, jongeren, ouders en wijkbewoners van 's morgens vroeg tot 's avonds laat een breed aanbod. In het gebouw is ook een vestiging van basisschhool De architectuur en het interieur zijn ontworpen door atelier PRO.

Onderzoek
Onder leiding van Pierre Thibault, architect en hoogleraar aan Laval University in Québec bracht de groep een bezoek aan Nederland om te verkennen hoe het ontwerpproces van Nederlandse basisscholen eruit ziet. Naast hun grote interesse voor Nederlandse scholen waren ze ook benieuwd naar de professionele uitdagingen in het werk en de samenwerkingsverbanden. Ze waren vooral geïnteresseerd in hoe onderwijs en het leren zich verhouden tot het ontwerp van de ruimten. Het bezoek van de studenten aan Nederlandse scholen maakt deel uit van hun betrokkenheid bij een onderzoeksproject dat erop gericht is om innovatieve architectuur en gezondheidsaspecten op Canadese scholen toe te passen.  

Maatschappelijke implicaties
Architecten Dorte Kristensen en Sandrine Rointru hebben uitgelegd wat de sociale implicaties van het project in de buurt zijn en hoe de vertaling is gemaakt van onderwijsconcept naar het ontwerp van de leeromgeving van deze brede school. De architecten waren onder de indruk van de brede programmering; de combinatie van school en sociale wijkfuncties wat in Canada niet veel voorkomt.


Lees meer over het ontwerp van 03 op de projectpagina